birgün

11° PARÇALI BULUTLU

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imar planına itiraz

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Manisa merkez ilçeleri (Yunusemre ve Şehzadeler) ve bu ilçelere bağlı 15 adet mahalleyi, 4474 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na itiraz etti.

BİRGÜN EGE 16.08.2021 11:26
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imar planına itiraz
Abone Ol google-news

Gözde KOÇ

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih, 388 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler ile bu ilçelere bağlı 15 adet mahalleyi, 4474 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na itiraz etti.

PLANLAMA ESASLARI YENİDEN HAZIRLANSIN

“Kamu yararı ilkesini merkezine koyan doğa ile uyumlu, afetler karşısında dirençli olmayı sağlayacak mekansal planlara ihtiyacımız bulunmaktadır” diyen TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, temel itiraz noktalarını şöyle belirtti:

“- Plan, kent merkezinde oldukça problemli olan trafik ve kamusal açık alan gerekliliğine ilişkin çözüm üretmemiştir.

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olacak şekilde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı olmaksızın plan kararı getirilmiştir.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Gelişme Alanı” olarak belirlenen alanların tamamının plan dili ve tekniği açısından alt ölçekli planlarda konut ve konuta hizmet edecek kullanım kararları olarak belirlenmesinin hatalı olduğu bu nedenle de bahse konu alanlarda yer alan mevcut durumda yer alan zeytinlikler başta olmak üzere devam eden aktif tarımsal faaliyetler dikkate alınarak “Tarım Alanı” olarak belirlenmesi gerekmektedir.

- Kamuya ait mülkiyetlere ilişkin bir bilginin yer almamıştır.

- Muhtelif noktalarda İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararlarına aykırı olacak şekilde alt ölçekli planlarda kullanım kararlarının üretilmesinin “planların kademeli birlikteliği” ilkesine aykırıdır.

- Mevcut durumda Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmet binası olarak kullanılan alanın planda “Ticaret+Konut Alanı (TİCK)” belirlenmesinin gerekçesinin anlaşılamadığı, kamu yararı açısından söz konusu alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmesi gerekmektedir.

- 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları dikkate alındığında yoğunluk değerlerinin hangi bilimsel dayanakla belirlendiğinin açıklanmadığı ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olacak şekilde belirlendiği dikkate alındığında planın bütünüyle sorunlu olduğunun değerlendirilmiştir.

- Planda öngörülen nüfusun ihtiyacını karşılayacak sosyal ve teknik altyapı alanlarının arttırıldığı tespit edilmekle birlikte Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 Tablosundaki standartları sağlamamıştır.

- Plana esas kurum/kuruluş görüşlerinden bazılarının güncel olmadığı ve 2016 yılında alınmıştır.

- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilanına ilişkin alınmış Belediye Meclis kararları ve Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

- Enerji Nakil Hatlarının (ENH) geçtiği güzergahlarda, insan sağlığı ve güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik koruma koridoru oluşturacak şekilde yeşil alanların belirlenmemiştir.

- Plan Açıklama Raporunda yer alan bilgi paftalarının çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle okunaklı olmadığı, kurum/kuruluş görüşleri eklerinin bulunmadığı, çok sayıda maddi hatanın bulunduğu (Örneğin kimi bölümlerde Manisa ile ilgisi bulunmayan kurum adlarının yer aldığı, yazım yanlışlarının bulunduğu), anlatım bozukluklarının oldukça fazladır."

manisa-buyuksehir-belediyesi-nin-imar-planina-itiraz-910789-1.

manisa-buyuksehir-belediyesi-nin-imar-planina-itiraz-910790-1.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol