Google Play Store
App Store

Tepkiler üzerinde 2018 yılında müfredattan çıkarılan cihat kavramı, öğrencilerin karşısına bu kez Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün projesi ile çıktı. Müdürlüğün, “Kırk Kavram” projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine okutulan kitaplarda cihat, “Vatanı savunmak için silahlı mücadele vermek” şeklinde tanımlanarak 15 Temmuz fotoğrafları kullanıldı

MEB cihattan vazgeçmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, tepkiler üzerine müfredattan çıkarttığı cihat konusunu, ortaokul öğrencileri için hazırlanan, “Kırk Kavram” kitabında yer aldığı ortaya çıktı. Ders kitaplarında, “Temel ibadet” olarak tanımlanan ve 2018 yılında müfredattan çıkartılan cihat, “Kırk Kavram” isimli kitapta, “Vatanı savunmak amacıyla silahlı mücadele vermek” diye anlatıldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “Öğrencilerin değerlendirme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek” gerekçesiyle “Kırk Kavram” isimli proje başlattı. Proje kapsamında tüm ortaokul ve imam hatip ortaokulları için hazırlanan ve basımı 10 Şubat’ta tamamlanan beş kitapçık öğrencilere dağıtıldı.

DÜŞMANLARA KARŞI SAVAŞ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatında yer verilen ancak eğitimcilerin ve yurttaşların tepkisinin ardından 2018 yılında müfredattan kaldırılan cihat kavramı, öğrencilerin karşısına bu kez de “Kırk Kavram” kitapçıklarında çıkarıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün projesi kapsamında hazırlanan kitapçıkta cihat, şu cümleler ile tanımlandı:

>>Dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak.
>>İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak.
>>İslam’ı tebliğ etmek.
>>Nefse ve dış düşmanlara karşı savaş vermek.
>>Bir ömür boyu Allah’ın rızasını kazanma gayretinde olmak.

Türkiye genelindeki tüm ortaokul öğrencilerine dağıtılan kitapçıkların görselleri de darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da çekilen fotoğraflardan seçildi.

FİTNE VE SOSYAL YAPI

Kitapçıklarda yer verilen 40 kavramdan biri de “Fitne” kavramı oldu. Fitnenin, “İmtihan, iyi veya kötü şeylerle deneme. Dini, içtimai ve siyasi kargaşa” olarak tanımlandığı sayfaların arka planına da 15 Temmuz görselleri konuldu. Barış ve huzur ortamı ile sosyal yapı ve düzeni bozmak da fitne kapsamında değerlendirildi.