birgün

7° AÇIK

EĞİTİM 08.01.2021 19:02

MEB'in uzaktan eğitimde sınav yapılmasına yönelik düzenlemeleri yargıya taşındı

Eğitim Sen, MEB'in yönetmelik değişikliği ile uzaktan eğitim yapılması halinde öğrencilerin sınavla değerlendirilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi yargıya taşıdı.

MEB'in uzaktan eğitimde sınav yapılmasına yönelik düzenlemeleri yargıya taşındı

Eğitim Sen, MEB'in hem Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde hem de Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak; "uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz"; hükmünü anılan yönetmeliklerden çıkararak, uzaktan eğitim yapılması halinde öğrencilerin sınavla değerlendirilmesine olanak sağlayan düzenlemeleri yargıya taşıdı.

UZAKTAN EĞİTİMDE SINAV, FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ DAHA DA DERİNLEŞTİRİR

Her iki yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a açılan davada dava dilekçelerinde ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince ilköğretim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği hallerde öğrencilerin puanla değerlendirilmesinin zorunlu olmadığı vurgulanarak, “Bakanlık verileriyle 18 milyon öğrenciden 6 milyon öğrencinin EBA’dan yararlanamadığının belirtildiği bir durumda, uzaktan eğitimin puanla değerlendirilmesinin fırsat eşitsizliğini daha da derinleştireceği vurgulandı.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Bu nedenle eşitlik kuralına aykırı olduğu ve ayrımcılık getireceği; uzaktan eğitimde puanla değerlendirilmesine ilişkin yöntemlerin öngörülmemesi nedeniyle hukuk güvenliği ilkesine aykırı davranıldığı; EBA’ya, internete erişim ve teknolojik olanaklar açısından eşit olanaklara sahip olmayan öğrenciler varken uzaktan eğitimin puanla değerlendirilmesine ilişkin yöntemlerin objektif ve güvenilir olamayacağı; bu düzenlemelerin sendika üyelerinin çalışma koşullarını ağırlaştıracağını, güvensiz ve belirsiz bir ortamda çalışmaya zorlayacağı, bu düzenlemelerin öğretmenleri uzaktan eğitime erişemeyen ya da yeterince erişemeyen öğrencileri puanla değerlendirmeye zorunlu tutacağından, öğretmenlerin görevlerini gereği gibi yerine getirememesine neden olacağı, görevi gereği puan vermekle hakkaniyete göre davranmak konusunda ikileme sürükleyeceği

Açıklamada, “Kamusal eğitim anlayışına aykırı tüm işlem ve uygulamalara karşı mücadelemiz aralıksız biçimde sürecektir” denildi.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol