MEB nasıl yapılandırılacak?

18.07.2018 10:43 GÜNCEL

DİLŞAD DOĞAN

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tüm bakanlıkların yeni teşkilat yapısı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda genel müdürlükler ve birimlerin birleştirilmesi için Saray’da hızlı bir çalışma yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat şemasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılıyor. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Kurul olarak; Rehberlik ve Teftiş Kurulu ise Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak işleyişine devam edecek. Kısa süre içinde yayımlanacak olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile MEB’in yeni teşkilat şeması netlik kazanmış olacak. MEB’de yeni dönemde 3 bakan yardımcısı olması düşünülüyor. Bir isim siyasi işlerden sorumlu olacak. Ve eğitimin iktidarın hedefi doğrultusunda şekillenmesi için çaba göstermesi beklenecek.İkinci isim Bakanlığın işleyişinden yani idari işlerden sorumlu olacak. Bir isim de eğitim öğretimdeki işleyişi ve gelişmeleri izleyecek.

Bakanlık yardımcıları için ise şu isimler öne çıkıyor: Yusuf Tekin, Ahmet Gündoğdu, Prof. Dr. Emin Karip, Prof. Dr. Servet Özdemir, Batuhan Aydagül, Şahin Aybek, Sadettin Sabaz