birgün

26° AZ BULUTLU

EĞİTİM 09.12.2018 08:46

MEB teftiş yapmıyor!

MEB teftiş yapmıyor!

MUSTAFA KÖMÜŞ mustafa.k@birgun.net

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEMSEN), Milli Eğitim Bakanlığı’nda teftiş sistemine yönelik bir rapor hazırladı. Raporda sistemin içinden çıkılmaz bir hale getirildiği belirtildi.

Etkili ve verimli bir teftiş hizmetinin zorunluluk olduğu belirtilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “MEB’de teftiş sistemi yapboz tahtasına dönmüş, bir veya iki yıl arayla sık sık yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen yapılan düzenlemeler sistemi iyileştirmek yerine iyice içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu durum toplumda telafisi imkânsız zarar ve acıların yaşanmasına da sebebiyet vermektedir.”

Tamamına yakını taşrada
Teftiş evreninin tamamına yakınının taşra teşkilatından olduğu belirtilen rapor şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığı dışında hiçbir Bakanlıkta teftiş elemanları İl teşkilatının emrinde ve onlara bağlı olarak görev yapmazken 1569 Maarif Müfettişi inceleme araştırma, rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevlerini yürütmek üzere illerde il milli eğitim müdürü emrinde şahsa bağlı Maarif Müfettişi kadrosuyla görev yapmaktadır. Bu durum Kanun Tasarısının genel gerekçesinde yer alan ‘denetim hizmetleri yerel etkilerden uzak, çağdaş bilimin öngördüğü nesnel olgulara dayalı olarak sürdürülecektir…’ ifadesiyle çelişmektedir.”

TEMSEN’in raporunda şu tespitlere yerildi: “Doksan bin okul/kurumla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden, bir milyon yüz bin çalışanı ve on sekiz milyona yakın öğrencisi bulunan olan Milli Eğitim Bakanlığı’nda denetim biriminin görev alanıyla ilgili iş yükü, göz önünde bulundurulduğunda 450 Bakanlık Maarif Müfettişi ile Milli Eğitim Bakanlığında etkili ve verimli bir teftiş hizmeti verilememektedir. Eğitimin teftişi yapılmamaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinin bizatihi kendisi denetlenmemektedir.”

***

4 ilde hiç yok
Sendika, ayrıca hangi ilde kaç maarif müfettişi çalıştığını da açıkladı. Buna göre bazı illerde hiç müfettiş yokken bazılarında ise çok az müfettiş bulunuyor. Hakkâri, Dersim, Ardahan ve Şırnak’ta hiç müfettiş bulunmuyor. Ağrı, Zonguldak, Bayburt, Gümüşhane ve Kars’ta ise yalnızca bir tane müfettiş görev yapıyor.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız