Meclis'i bu hafta yoğun bir gündem bekliyor

21.03.2005 05:13 ARŞİV
TBMM hafta içinde ihtisas komisyonlarının, gündemlerindeki tasarı ve tekliflerle 2 yasa tasarısının yarım kalan görüşmelerine devamedecek. 3 bakan, 100 soruya yanıt verecek
TBMM hafta içinde ihtisas komisyonlarının, gündemlerindeki tasarı ve tekliflerle 2 yasa tasarısının yarım kalan görüşmelerine devamedecek. 3 bakan, 100 soruya yanıt verecek

Mecliste bu hafta gündemde biriken sözlü soruların eritilmesi amacıyla geçen haftalarda başlatılan uygulamaya devam edilecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekillerinin kendilerine yönelttiği soruları yanıtlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, 22 mart salı günü, düzenleyici ve denetleyici üst kurulların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısının görüşmelerine devam edecek. Komisyon, aynı gün Hakkari, Bingöl ve Erzurum'un Çat ilçesinde belediye ve mücavir alan sınırlarıiçinde kalan depremzedelerin hasarlarının karşılanmasını öngören yasa tasarısını ele alacak. Adalet Komisyonu, 1 nisanda yürürlüğe girecek olan TCK'da değişiklik içeren yasa teklifleri ile Kabahatler Yasa Tasarısı'nı 22 mart salı günü görüşecek.

Anayasa Komisyonu, 23 mart çarşamba günü, Avrupa için bir anayasa oluşturan antlaşmanın değerlendirmesini yapmak üzere toplanacak. İçişleri Komisyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait araç, gereç, mal ve malzemenin satış hibe, hurda durum ve işlemleriyle hizmet satışına dair kanunda değişiklik yapılması hakkında yasa tasarısı, Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısını görüşecek. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, 24 mart perşembe günü 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı'nı ele alacak. Milli Savunma Komisyonu, 23 mart çarşamba günü, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununa ek madde eklenmesini içeren yasa tasarısını ele alacak.

YENİ TCK DA GÖRÜŞÜLECEK

AB Uyum Komisyonu, yarın, 'AB'de ikincilik ve oransallık ilkelerinin uygulanmasını' görüşecek. Komisyon, 22 mart salı günü iseKarayolları Trafik Kanununda değişiklik içeren yasa tasarısını ele alacak. Polis eğitim merkezleri kurulması ve üniversite mezunu 10 bin yeni polis alınmasını öngören yasa tasarısı ile 'Torba Yasa' olarak bilinen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Yasa Tasarısı, 23 mart çarşamba günü görüşülecek. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekline İlişkin Yasa Tasarısı ile 1 nisanda yürürlüğe girecek olan TCK'da değişiklik içeren teklifin, 24 mart perşembe günü Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu, Hakkari, Bingöl ve Erzurum'un Çat ilçesinde belediye ve mücavir alan sınırlarıiçinde kalan depremzedelerin hasarlarının karşılanmasını öngören yasa tasarısını ele alacak. Adalet Komisyonu ise 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan TCK'da değişiklik içeren yasa teklifleri ile Kabahatler Yasa Tasarısı'nı 22 mart salı günü görüşecek.