Meralara kaçak otel!

06.10.2018 08:50 GÜNCEL

Sayıştay tarafından hazırlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 yılı Denetim Raporu, birçok kamu kurumunda olduğu gibi Bakanlığın da milyarlarca liralık kaynağı, “denetimden uzak” kullandığını ortaya çıkardı. Sayıştay denetçileri ayrıca 107 bin hektarlık mera alanındaki yapılaşmaya dikkat çekerek, Antalya’da turistik mekan, İstanbul’da yol, Urfa’da ise baraj yapılmasını eleştirdi.Her fırsatta doğal zenginlikleri rant kapısı haline getiren AKP döneminde 107 bin hektarlık mera alanı, tarım dışı kullanıma açıldı. Sayıştay’ın tespitine göre 81 ilin tamamında hayvan otlatmak için ayrılan alanlara bina, maden ocağı, cami, turistik tesis gibi yapılar inşa edildi.

Antalya’da 744 hektarlık alana turistik tesis başta olmak üzere pek çok yapının inşa edildiğini ifade eden Sayıştay denetçileri, Aydın’da 4 bin 498 hektar alana da zeytinlik ve futbol sahasının yapıldığını tespit etti. Meralara Bolu’da cami, Urfa’da ahır ve baraj, İstanbul’da yol, Antep’te ise maden ocağı yapıldı. Kocaeli’nde ise 29 hektar mera işgal edilirken bu alanın bir kısmına “sanayi atığı” döküldü. Böylece hayvanların otlatılması için kullanılması gereken araziler, yok oldu.

12 milyar TL’lik destek
Bakanlığın geçen yıl çiftçiye 12 milyar 899 milyon 337 bin TL destek ödemesi yaptığını ifade eden denetçiler, bu ödemelerin işe yarayıp yaramadığının ise “bilinmediğini” belirtti.