Metal işçisi kadınların yüzde 84’ü işten sonra evde çalışmaya devam ediyor. Kadınların en öncelikli sorunları vardiyalı çalışma ve kreş yokluğu. Her 10 kadın işçiden 4’ü “Sağlığım iyi değil” diyor

Metal işçisi kadınlar çift mesai yapıyor

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) yayımladığı ‘Metal Sektöründe Kadın İşçi Raporu’, sektörde çalışan kadınların yaşadığı sorunları ve karşılaştığı ayrımcılığı gözler önüne seriyor. 154 kadın işçiyle yapılan anketin ardından hazırlanan rapora göre, metal işçisi kadınların yüzde 84’ü işten sonra evde çalışmaya devam ediyor. En çok cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyorlar. En öncelikli sorunları ise vardiyalı çalışma ve işyerlerinde kreş bulunmaması.

PSİKOLOJİK ŞİDDET VE CİNSİYET AYRIMCILIĞI

Raporda öne çıkan bulgular özetle şöyle:

>> Kadın işçilerin üçte ikisi (Yüzde 68), kendilerine ayırdıkları özel zamanları aileleri ile geçirdiklerini söylüyor. İşçilerin yüzde 15’i “Kendime ayırdığım özel zaman yok” diyor.

>> Kadın işçilerin erkek iş arkadaşları tarafından en çok maruz bırakıldığı olumsuz davranış psikolojik şiddet (yüzde 17,5). Her 10 kadın işçiden biri ise sözlü tacize maruz kaldığını söylüyor. Üçüncü sırada ise yüzde 7 ile cinsiyetçi söylem var.

>> Araştırmada kadınlara “Son bir yıl içinde işyerinizde aşağıdaki ayrımcılık uygulamalarından birine maruz kaldınız mı?” sorusu yöneltilmiş. Yanıt veren kadınların yüzde 17,2’si toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını ifade ediyor. Kadınların yüzde 12,3’ü ise siyasi görüşüyle ilgili ayrımcılığa uğradığını belirtiyor.

KADINLARIN YÜZDE 84’Ü EVDE DE ÇALIŞIYOR

>> Kadın işçilerin yüzde 84’ü işten dönünce evde de en az 1 saat çalışıyor. Kadınların sadece yüzde 9’u çalışma günlerinde ev işlerine ayıracak zamanlarının olmadığını söylüyor. Yüzde 40’lık büyük bir kesim ev işlerine çalışma günlerinde 1-2 saat arası vakit ayırdığını dile getiriyor. Yaklaşık her 4 kadından biri ise (yüzde 18) 3 saat ve üzeri bir süreyi ev işlerine ayırıyor.

>> Her 5 kadından biri haftada 45 saatten fazla çalışıyor. Evli kadınların yüzde 8’inin maaşlarını eşleri çekiyor.

>> Metal işçisi kadınlar, “Sendikacılık erkek işi”, “Kadınlar üye olmalı ama yönetici olmamalı”, “Sendikacılık kadınlara göre değil” gibi yargılara kesin bir biçimde karşı çıkıyor. Yüzde 61’i “Kadınlar sendikamızda daha fazla temsil edilmeli” diyor.

EN YAKICI SORUN VARDİYALI ÇALIŞMA

>> Araştırmaya göre, metal işçisi kadınların en öncelikli sorunu yüzde 33,8 ile vardiyalı çalışma. Bunu yüzde 21,6 ile kreş yokluğu, yüzde 16,5 ile ücret eşitsizliği ve yüzde 9,4 ile psikolojik şiddet izliyor.

>> Araştırmaya katılan kadın işçilerin yüzde 27,8’i doktor tarafından tanısı konmuş bir hastalığının olduğunu söylüyor. Kadınların yüzde 38’i sağlığının iyi olmadığını düşünüyor. Kadınların en sık yaşadığı sağlık sorunları kas ve iskelet sistemiyle ilgili (yüzde 14). İkinci sırada yüzde 6 ile solunum sistemi hastalıkları (KOAH, astım) geliyor.