birgün

6° AÇIK

SAĞLIK 20.10.2021 07:50

Milyonlarca kişi sağlığa erişemedi

Milyonlarca kişi sağlığa erişemedi

HABER MERKEZİ

Covid-19 pandemisi yaklaşık 2 senedir devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu ‘Covid-19 Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Raporda salgın ile ertelenen sağlık hizmetlerinin yarattığı sorunlara da değinildi. Şeffaf veri eksikliği ve Bakanlığın saha çalışmalarına izin verme kısıtlamaları nedeniyle milyonlarca kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğine dikkat çekilen raporda şu ifadeler yer aldı: “SGK istatistiklerine baktığımızda azalan sağlık başvuru sayısının devlet hastanelerinde olduğunu görüyoruz. Özel hastanelerde ise bu azalma daha düşük. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019-2020 karşılaştırmasına bakıldığında birinci basamakta başvuru sayısında azalış yüzde 12, SB hastanelerinde yüzde 38, üniversite hastanelerinde yüzde 31, özel hastanelerde yüzde 16. Kişi başı hekime başvuru 2020’de 9,8’den 7,2’ye geriledi. En ciddi sorun genel cerrahi ayaktan başvurularda ve ameliyat sayılarında ortaya çıktı. Genel cerrahi ayaktan başvurularında SB hastanelerinde azalış yüzde 35-40 aralığında olurken, özel sektörde azalış̧ yüzde 5-10 aralığında gerçekleşti.”

YANLIŞ STRATEJİLER

Aşılamanın yetersiz olduğu vurgulanan raporda, devletin aşı karşıtı propagandalara izin verdiği kaydedildi: “Günlük vaka ve ölüm sayısı yüksek hızda devam ediyor. Kamu otoritesi kendi yükümlülüklerini, yurttaşı sorumluluğa davet ettiği tweetler ile yerine getirmeye çalışmakta. Sağlık Bakanı artık tüm sorumluluğu yurttaşa yıktığı suçlama eğiliminden vazgeçip yükümlülüklerini yerine getirmeli. Delta varyantının baskın olmasına rağmen turizm mevsimi gibi sermaye yanlısı gerekçelerle Temmuz 2021’de de tüm önlemlerden vazgeçilmesi stratejisinin vaka ve ölümlerin yüksek sayılarda devam etmesinin nedeni olduğu aşikâr... Tüm uyarılara rağmen yaşama geçirilen bu strateji binlerce ‘önlenebilir ölüme’ neden olmuştur, bu ölümler ‘yaşam hakkı ihlali’ ve ‘sosyal cinayet’ten başka bir şey değildir.”

milyonlarca-kisi-sagliga-erisemedi-934118-1.