MMO Başkanı Yunus Yener, iktidarın meslek odalarının yapısını ve seçim yöntemini değiştirme girişimlerine tepki göstererek "demokratik yollarla ele geçiremedikleri odalarımızı işlevsizleştirmeye, yandaşlarına açmaya, mesleki denetimleri yok etmeye, odaların üyeleriyle ilişkisini kesmeye ve toplumsal muhalefetin tasfiyesine yöneliktir" dedi

MMO Başkanı Yener: Kamu yararı yok edilmek isteniyor

BirGün Ankara

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, iktidarın meslek odalarının yapısını ve seçim yöntemini değiştirme girişimlerine tepki gösterdi.

Yener, "TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimi, kamu ve toplum yararını yok etmeye, demokratik yollarla ele geçiremedikleri odalarımızı işlevsizleştirmeye, yandaşlarına açmaya, mesleki denetimleri yok etmeye, odaların üyeleriyle ilişkisini kesmeye ve toplumsal muhalefetin tasfiyesine yöneliktir" dedi.

Meslek odalarının yapısını değiştirmek isteğinin iktidarın yıllardır gündeminde olduğunu, her fırsatta bu konuyu gündeme taşıdığını ifade eden Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yener, "Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın kurgu ve girişimleri ile şimdi edindiğimiz ön bilgilerden hareketle, bu girişimin üç ana ekseni bulunduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seçim sistemini değiştirerek, demokratik yollarla ele geçiremedikleri Odalarımızı yandaşlarına açmak ve işleyişimizi kaosa sürüklemektir. İkincisi, iktidarın doğasına uygun bir otoriter idari ve mali denetim yoluyla yönetici ve çalışanlarımızı cezalandırmaya kadar varacak şekilde Odalarımızı baskı altına almak, mali olarak güçten düşürmek ve işlevsizleştirmektir. Üçüncüsü, Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının toplumsal yaşamın her alanına yönelik projeleri üzerindeki kamusal mesleki denetimi tamamen kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini kesmektir" diye konuştu.

HERKES KARŞI ÇIKMALI

İktidarın bu girişiminin toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak değersizleştirme adımı olduğunu söyleyen Yener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırsız ve kuralsız tam hakimiyetini kurma çabaları arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. Bu çaba ile bilimin özgürce serpilip geliştiği laikliğin, demokrasinin ve cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının yok edilmesi arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik işleyişe sahip Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB, diğer demokratik kitle örgütleri ve bütün toplum üzerinde otoriter vesayet oluşturmaya çalışan iktidarın bu girişimine herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz. Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme girişimleri bizleri ülkemizden, halkımızdan, bilimden yana, sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz. Yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant-yandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve örgütlerimize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir."