birgün

17° AÇIK

BİRGÜN EGE 04.10.2021 15:23

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde kadro problemi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğretim elemanlarının kadro problemiyle karşı karşıya kaldığını açıklayan Eğitim Sen Muğla Şubesi, kadro sorunlarının çözülmesi ve kadroların süreli hale getirilmesi gerektiğini belirtti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde kadro problemi

BİRGÜN EGE

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki çok sayıda öğretim elemanının kadro problemiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Muğla Şubesi, kadro probleminin akademik faaliyetlere etki ettiğini belirtti.

Eğitim Sen Muğla Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitedeki akademik işlerin, eğitim öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırma ve projelerin sağlıklı işleyişi öğretim elemanlarının tecrübesi ve devamlılığı ile mümkündür. Çok sayıda akademisyenin kadro problemiyle karşı karşıya kalması akademik faaliyetlere doğrudan etki etmekte, akademisyenlerin özlük hakları üzerinde sonuç doğurmaktadır. Ayrıca, akademisyenleri ‘puan toplayan’ kişilere dönüştüren, akademik faaliyetleri de ‘faydacı’ mantığa hapseden düzenlemeler üniversitelerimizin geleceğine de büyük darbeler indirmektedir” denildi.

Kadro alma sürecinin üniversitelerde yandaş kadrolaşmanın bir aracı haline geldiği dile getirilen açıklamada, “Kadro sorunları bekletilmeden çözülmeli, kadrolar sürekli olmalı, yükseköğretim emekçilerine gelecek kaygısı yaşatılmamalı, Doktorasını tamamlamış araştırma/öğretim görevlileri ek koşul aranmaksızın doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmalıdır. Tüm karar ve denetim süreçlerinde üniversite bileşenlerinin tümü yer almalıdır. Karar ve denetim süreçlerinde kişilerin değil, kurulların egemenliğini esas alan eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik öz yönetim ve öz denetim modeli hayata geçirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

‘AYRIMCILIĞA SON VERİLMELİ’

Talepler ise şu şekilde sıralandı:

“-50/d, 33/a, 35 vb. gibi maddelerle istihdam edilen araştırma görevlileri arasında görev ve haklar açısından yapılan her türlü ayrımcılığa son verilmeli, araştırma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

-Eşit işe eşit ücret verilerek, ders ve araştırma sürecinde eşit katkıların eşit değerlendirmesi yapılmalıdır. Ek göstergeler yoluyla hiyerarşik ücretlendirmeden vazgeçilmelidir.

-Üniversitelerde unvanların norm kadroya eşitlenmesi uygulamasına son verilmeli, hak edilen akademik unvanların kadro derece karşılığı özlük haklarının tesis edilmeli, geriye dönük hak kayıpları giderilmelidir.

-Üniversite, öğrencisi, öğretim üyesi, idari personeli ve emekçileriyle bir bütündür. Üniversite emekçilerinin ve öğrencilerin örgütlenme ve siyaset yapma hakları önündeki tüm engeller kaldırılmalı, tüm üniversite emekçilerine koşulsuz iş güvencesi sağlanmalı, toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkını kullanmaları yönünde engelleyici değil, kolaylaştırıcı olunmalıdır.”