birgün

24° PARÇALI BULUTLU

SAĞLIK 01.06.2020 10:42

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirler ortak açıklama yaparak, BMM’yi bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye çağırdı

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Covid-19 pandemisinin salgınının halen devam ettiğine dikkat çekerek, TBMM’yi bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye çağırdı.

TMMOB, TTB, TÜRBOM ve TDB’den yapılan ortak açıklamada, gerek dünyada gerek Türkiye’de salgının halen kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiğinin tüm bilim çevreleri tarafından dile getirildiği kaydedilerek, “Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz” denildi.

Ortak açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne şu çağrılar yapıldı:

>> Covid-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye, gelinen aşamada COVID-19 pandemisinde sağlık hizmeti - sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye,

>> Uygulanan ekonomik programın yarattığı ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya,

>>Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız