AKP, yabancıları ülkelerine geri göndermek için gerekli yasal düzenlemenin ilk adımını attı. 95 maddelik Torba Yasa Teklifi’nde yer alan düzenlemenin gerekçesi ise ‘kamu güvenliği’ olarak açıklandı

Mültecilere ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu: Sınır dışı etme yasası

Hüseyin Şimşek

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 95 maddelik yasa teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasından sonra ortaya çıkan bazı yasal boşlukların giderilmesinden sığınmacıların ülkeye “kabul edilmemesi” ve ülke içerisindekilerin “sınır dışı” koşullarına kadar çok sayıda düzenleme öngörülüyor.

Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, sığınmacıların Türkiye’den daha kolay sınır dışı edilmesine olanak sağlayan düzenlemeler yer aldı.

Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılması öngörülen düzenlemenin yasalaşması durumunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kamu düzeni, kamu güvenliği ya da “kamu sağlığı” açısından Türkiye’de yaşaması sakıncalı görülen yabancılara “yasaklama” kararı getirebilecek. Bu kişiler sınır dışı edilebilecek ve ülkeye girişleri yasaklanacak.

VALİLİKLERE GENİŞ YETKİ

Torba Teklifle yabancıların ülkeye girişlerine yönelik “ön kabul” işlemi de çeşitli şartlara bağlandı, valiliklerin “ülkeye girişi reddetme” yetkileri artırıldı. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı nedenleriyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra bundan böyle valilik de “ön kabul izni” uygulaması yapabilecek. Düzenleme ile valilikler, idari para cezalarını ve kamu alacaklarını gerekçe göstererek yabancıları ülkeye kabul etmeyebilecekler.

GİRİŞ YASAĞI KARARI GEREKİYOR

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliğe, güvenlik ve istihbarat birimlerinin elde ettiği veriler gerekçe gösterildi. Teklifin gerekçe kısmında, “Ülkemize yasa dışı şekilde giriş yapmış veya sınır dışı edildikten sonra isim veya pasaport değişikliği yaparak giriş yapmış yabancılar söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple zaman zaman ülkemizde bulunan yabancılara tedbirlerin uygulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vize muafiyeti kapsamında ülkemize giriş yapan yabancılardan kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturanlar için de giriş yasağı kararı alınması gerekmektedir. Kanun, mevcut haliyle bu istekleri karşılamamaktadır” denildi.

SIĞINMACI ÇOCUKLAR

Torba teklifte, kabul ve barınma merkezlerinde ailelerinden ayrı bir şekilde kalan çocukların, "merkeze uyum sağlaması, takibinin yapılması, psikososyal destek, sosyalleşme ve yaşam becerilerinin kazandırılması" gibi ihtiyaçlarını karşılanmasına destek verebilecek uzman personel bulunmaması gerekçesiyle refakatçisiz çocukların bu merkezlerde barındırılmasının uygun olmadığı ifade edildi. Teklifte, aileleri olmayan ve 18 yaşından küçük olan sığınmacıların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlere teslim edilmesi öngörülüyor.