birgün

23° PARÇALI BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 27.03.2021 13:41

Müzisyenler açlığa karşı direniyor

Salgın sürecinde işsiz kalan müzisyenler neredeyse tüm gelirlerini kaybetti. Müzisyenlerin yüzde 83’ü borçlandığını belirtirken bazı müzisyenler borç dahi bulamadı.

Müzisyenler açlığa karşı direniyor

Emek Servisi

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin, müzisyenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili hazırladığı rapora göre müzisyenlerin yüzde 78’i sosyal güvencesiz çalışırken yüzde 93,9’u kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadı. Ayrıca salgın sürecinde müzisyenlerin yüzde 90,3’ü ekonomik durumunun daha kötüye gittiğini belirtti.

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Salgın Sürecinde Müzisyenlerin Yaşadığı Hak İhlalleri raporu hazırladı. Anket yöntemiyle hazırlanan rapora katılan 310 müzisyenin yüzde 80’i erkek yüzde 20’si ise kadınlardan oluştu.

GELİRLERİ BİN LİRANIN ALTINDA

Rapora göre salgın öncesinde çalışan müzisyenlerin yüzde 70,3’ü düzenli gelir sahibi olmadığını belirtti. Çalışmaya katılanların sadece yüzde 24,7’si kamu veya özel sektörde kayıtlı ve düzenli gelir elde edecek şekilde çalıştıklarını belirtti. Müzik sektörü çalışanlarının yüzde 70,3’ü pandemi öncesi dönemde gelir getirici bir işte çalışıyor olmalarına rağmen katılımcıların yüzde 29,4’ünün aylık kişisel geliri 1.000 TL’nin altında olduğunu aktardı. Sektör çalışanlarının yüzde 74,2’sinin aylık kişisel geliri ise 4 bin TL’nin altında kaldı. Müzisyenler zaten ekonomik sorunlarla boğuşurken, salgın sürecinde iyice yoksullaştı. Müzisyenlerin yüzde 78’i sosyal güvencesiz çalışırken yüzde 93,9’u ise salgın sürecinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadı. Düzenli gelirden yoksun kalan müzik sektörü çalışanları borçlanmak zorunda kaldı. Çalışmaya katılanların yüzde 83’ü pandemi sürecinde borçlandığını belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 17’si borçlanma gereği duymamış veya bu gereksinimi duymuşsa da borç alamadı. Ayrıca salgın sürecinde müzisyenlerin yüzde 90,3’ü ekonomik durumunun daha kötüye gittiğini belirtti.

DESTEKLERDEN YARARLANAMADILAR

Salgın süreciyle birlikte işsiz kalan, gelir kaybı yaşayan veya sigortasız kalan müzisyenler barlar, lokantalar, gece kulüpleri kapalı olduğu için telif hakkından elde ettikleri gelirleri de kaybetti. Müzisyenlerin devlet ve yerel yönetimler tarafından sağlanan sosyal desteklerden yararlanma düzeyleri de oldukça düşük gerçekleşti. Katılımcıların sadece yüzde 9,5’i bu desteklerden yararlanabildi. Müzisyenler örgütlenmenin de yeterli düzeyde olmadığını belirtti.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol