Ne aşı var ne koruyucu yöntem
Fotoğraf: Freepik

Haber Merkezi

Hekimler, son dönemde artan boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı şikâyetlerine karşı koruyucu önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK); son dönemde boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, şiddetli kas ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikâyetlerinin artmasına bağlı olarak salgın riskiyle karşı karşıya kalınması üzerine toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin vakalarla ilk temas kuranlar olması nedeniyle aktardığı verilerin büyük önem taşıdığını söyledi.

TTB AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Covid-19 ile mücadelede bakanlık eliyle tam bir karartma uygulandığını, test yapılmadığı için vaka sayısının da öğrenilemediğini belirten Kırımlı, “Toplumu bilgilendirmesi gereken kamu otoritesinin, aşı başta olmak üzere koruyucu tedbirler ile ilgili tereddüdü artırıcı açıklamalar yaptığını görüyoruz” dedi. Kırımlı 2-6 Ekim tarihleri arasında 41 ilden 305 aile hekimi ile yapılan anket çalışmasından veriler paylaştı. Anket katılımcılarının;

•Yüzde 34’ü geçtiğimiz hafta üst solunum yolu hastalığı geçirdi.

•Yüzde 8’i istirahata ihtiyaç duyacak kadar şiddetli hastalandı.

•Yüzde 87’si son iki hafta içinde kronik hastalığı olanlar veya 65 yaş üstü yurttaşlar arasında üst solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu bildirdi.

•Yüzde 47,5’i son bir hafta içinde 10’un üzerinde öğrenciye istirahat raporu verdi.

•Yüzde 98’i çocukların istirahat raporu alması gerektiğini söyledi.

•Yüzde 85,2’si Covid-19 veya Influenza şüpheli solunum yol hastalıklarında test yaptıramadığını dile getirdi.