Kaos GL Derneği’nin “2020 Medya İzleme Raporu”na göre 2020’de en çok LGBTİ+ haberi yapan gazete Akit oldu. Haber sayısı sıralamasında Akit’in ardından Cumhuriyet ve BirGün geldi. Yeni Akit, Mili Gazete, Doğru Haber, Milat ve Aydınlık sistematik nefret haberleriyle listeye girerken Cumhuriyet, BirGün, Gazete Pencere, Evrensel ve Yeni Yaşam, LGBTİ+ haklarını gözeten yayıncılıklarıyla öne çıktı

Nefretiyle rekor kırdı: En çok LGBTİ+ haberi yapan gazete Akit oldu

Kaos GL Derneği, LGBTİ+’larla ilgili haberleri inceledi ve bir medya izleme raporu yayımladı. Yayımlanan raporda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, 2020 yılında LGBTİ+’larla ilgili en çok haber yapan gazete Yeni Akit oldu.

On üç yıldır medyada LGBTİ+ temsilini mercek altına alan derneğin 2020 yılı raporu için araştırmayı Ali Özbaş yürüttü. Raporu ise derneğin Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar yazdı.

Raporda, bir yandan da haber, söyleşi ya da köşe yazılarının gazetenin hangi sayfasında yayınlandığı, kimlerin görüşlerine başvurulduğunu da araştırarak yazılı basında LGBTİ+ temsiline mercek tuttu.

Yaygın medyada 2020 yılında, LGBTİ+’ların yer aldığı 1882 haber, söyleşi ve köşe yazısı yayınlandı. Yayınladıkları haber, köşe yazısı ve söyleşilerin ayrımcılık, nefret söylemi, önyargı veya LGBTİ+’lara yönelik herhangi bir hak ihlali içerip içermediğine bakılmaksızın LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan ilk 11 gazete ve toplam içindeki oranları şöyle:

• Yeni Akit, 270 metin, yaklaşık yüzde 14

• Cumhuriyet, 140 metin, yaklaşık yüzde 7

• BirGün, 129 metin, yaklaşık yüzde 7

• Gazete Pencere, 105 metin, yaklaşık yüzde 6

• Milli Gazete, 94 metin, yaklaşık yüzde 5

• Hürriyet, 93 metin, yaklaşık yüzde 5

• Evrensel, 78 metin, yaklaşık yüzde 4

• Yeni Yaşam, 76 metin, yaklaşık yüzde 4

• Doğru Haber, 73 metin, yaklaşık yüzde 4

• Milat, 71 metin, yaklaşık yüzde 4

• Aydınlık, 71 metin, yaklaşık yüzde 4

Bu gazeteler içerisinde Cumhuriyet, BirGün, Gazete Pencere, Evrensel ve Yeni Yaşam, LGBTİ+ haklarını gözeten yayıncılıklarıyla öne çıktı. Raporda, LGBTİ+ karşıtlığının artık kemikleştiği buna karşılık LGBTİ+ haklarını gözeten yayınlarda ise LGBTİ+ temsilinin yayın politikasının bir parçası olmadığı belirtiliyor.

Değerlendirme şöyle:

LGBTİ+ haklarını ve eşitliğini gözeten mecralarda ise LGBTİ+’lar yayın politikasının bir parçası değil. Gündem kendini dayattığında haberleştirme eğilimi kuvvetli. Deyim yerindeyse; LGBTİ+’ları karalama kampanyaları artık bir blok haline gelmiş LGBTİ+ karşıtı medya tarafından ortaya atıldığında buna karşı cılız sesler çıkartmanın ötesine geçemeyen bir “alternatif medya” gerçeği de önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Gündemi belirlemek, kendi gündemini yaratmak konularında LGBTİ+ haklarını gözeten mecralar yetersiz kalıyor. Çoğu durumda belirlenen gündem doğrultusunda anlık, sıcak haberler ve değerlendirme yazıları ile kısıtlı bir yayıncılık pratiği izleniyor. LGBTİ+ hareketinin gündemleri, çalışmaları çoğu zaman ancak hedef gösterildiklerinde “alternatif medyada” yer alabiliyor. Cumhuriyet, BirGün, Gazete Pencere, Evrensel ve Yeni Yaşam gazetelerinde yayınlanan LGBTİ+’larla ilgili haber, köşe yazısı ve söyleşilerin sayısı nefret kampanyaları kapsamında üretilen içeriğin sayısıyla kıyaslandığında arada sayısal bir uçurum olduğu gözlemleniyor. Buna rağmen adı sayılan yayın organları LGBTİ+’ların medyada olumlu temsili ve hak haberciliği konusunda öne çıkıyor.

Raporda BirGün Gazetesi’ne ilişkin özel değerlendirme ise şöyle:

BirGün gazetesinde 2020 yılında LGBTİ+’larla ilişkili 129 haber, söyleşi ya da köşe yazısı yayınlandı. Bu içeriklerden bir tanesinde LGBTİ+’ların sadece ismi geçiyordu. Gazetede yayınlanan 127 içeriği hak haberciliği kapsamında değerlendirdik. BirGün, LGBTİ+’ların medyadaki olumlu ve eşit temsiline 127 metinle katkı sağlarken; 1 metinde LGBTİ+’ları stereotiplere hapsetti ve LGBTİ+’larla ilgili yanlış bilgileri yaygınlaştırdı. Olumlu temsil yaratan 127 metnin 71’i haber, 43’ü köşe yazısı sadece 5’i söyleşiydi. Gazete özellikle RTÜK’ün LGBTİ+ sansürü, İstanbul Sözleşmesi ve Diyanet’in hutbesinin ardından yaşanan sürece dair haberlerinde LGBTİ+’lara yer verdi.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.