Türkiye 14 Mayıs’ta seçime giderken oy kullanacak yurttaşların aklında nerede oy kullanacağım, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır soruları geliyor. Peki, nerede oy kullanacağımızı nereden öğrenebiliriz, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte seçime dair sık sorulan sorular ve cevapları

Abone Olgoogle-news
Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

2023 seçim takviminin YSK tarafından yayınlanmasının ardından 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurttaşlar nerede oy kullanacağım, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır sorularını gündeme getiriyor.

Seçmen listeleri askıya çıktı

2023 Genel seçimi içini cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin listesi 20 Mart itibariyle askıya çıktı.

Nerede oy kullanacağım?

Yurttaşlar nerede oy kullanabileceklerini ve seçmen kaydı sorgulama işlemlerini YSK ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirip öğrenebilecekler.

Nerede Oy Kullanacağım?Nerede Oy Kullanacağım?

YSK seçmen kaydı sorgulama

2023 seçimlerinde oy kullanacaklar YSK’nin resmi internet sitesinde T.C kimlik numarası ile işlem yaparak kendi bilgilerini ve hanesine kayıtlı seçmen kayıtlarını sorgulayabilecekler.

Yurtiçi YSK Seçmen Kaydı Sorgulama için Buraya Tıklayabilirsiniz

E-Devlet üzerinden seçim yeri öğrenme

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için nerede oy vereceğinizi öğrenebileceğiniz bir diğer platform ise E-Devlet. E-Devlet’te arama ekranına Yurt içi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak açılan ekrandan kendinizin ve hanenize kayıtlı seçmenlerin bilgisine ulaşabilirsiniz.

Sisteme erişiminizin ardından gelen ekranda seçmen kütüğünüze ilişkin tüm bilgileri görüntüleyebileceksiniz ayrıca oy kullanabileceğiniz yer bilgileri YSK tarafından bu sayfaya yüklenmektedir.

Yurtiçi E-Devlet Seçmen Kaydı Sorgulama için Buraya Tıklayabilirsiniz

Güncelleme ve itiraz için son gün 2 Nisan

Henüz adres değişikliği yapmayan depremzedeler için muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Seçmen Kaydı SorgulamaSeçmen Kaydı Sorgulama

Seçimlerde oy vermeye yönelik sık sorulan sorular ve yanıtları ise şöyle

Depremden etkilenen bölgelerde muhtarlık bölgesi askı listeleri nerelere asılacak?

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde muhtarlık bölgesi askı listelerinin nereye asıldığı askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulacaktır.

Deprem sebebi ile yaşadığım şehirden taşındım. Yeni adresimde nasıl oy kullanabilirim?

17 Mart 2023 tarihi de dahil olmak üzere nüfus müdürlüklerinde yaptığınız adres değişiklikleriniz başka bir işleme gerek kalmadan seçmen kütüklerine yansıtılır. Bundan sonra yapılacak adres bildirimlerinde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu varsa ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Deprem bölgesinde görevlendirildim. Görev yerimde nasıl oy kullanabilirim?

Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler, askı süresi içinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) atama veya görevlendirme belgesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Deprem sebebi ile çadır kent/konteyner/yurt vb. yerlerde geçici olarak ikamet ediyorum. Bulunduğum yerde oy kullanabilir miyim?

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup, seçmen niteliğini taşıyan ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7'nci maddesi uyarınca "Diğer Adres" olarak belirtilen (yatılı okul, öğrenci yurdu, huzurevi, karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, sosyal ve eğitim tesisleri gibi) yerlerde kalıp, kaldıkları yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak isteyenler, askı süresi içinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) orada kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yerin bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Deprem bölgesinde seçmen bilgi kâğıtları nasıl dağıtılacak?

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının mümkün olmadığı hallerde seçmen bilgi kâğıtlarının nereden alınacağı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak vatandaşlara duyurulur.

Adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim?

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

Askerden terhis olanlar terhis belgesi ile seçmenlik kaydını nasıl yaptırır?

Oy verme günü itibariyle silahaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir.

Oy verme günü itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için askı süresi içinde terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibraz edilmesi şartıyla ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.