Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarım arazilerinde tarımsal amaçlı yapılar yapılması için 5 bin metrekare koşulunun kaldırıldığı plana dava açtı

Oda'lardan İzmir Büyükşehir'e dava

BİRGÜN EGE

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Mayıs 2021 tarihinde alınan '1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/ Nazım İmar Planı (Batı-Doğu) Plan Uygulama Hükümlerinde Yapılan Değişiklik Kararı'na" karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Oda'lar tarafından yapılan açıklamada, bu kararlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal hafızasıyla çeliştiğine dikkat çekildi, tarım arazilerinde geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği vurgulandı.

'DEĞİŞİKLİKLERİN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Yapılan açıklamada, “İzmir’de kent saçaklanarak büyümekte ve doğal olarak Tarım Alanı, Makilik Fundalık Alan, Mera Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Alan, Orman Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanları üzerinde yapılaşma baskısı artmaktadır. Oysa İzmir’de yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planının temel ilke ve hedefleri doğrultusunda, özellikle tarım arazilerinde tarımsal amaçlı yapılar için minimum parsel büyüklüğü 5 bin metrekare şartı getirilerek tarımsal bütünlüğün ve toprak bütünlüğünün korunması ve daha az büyüklükteki parsellerde yapılacak yapılarla ana kullanım kararının önüne geçilmesinin engellenerek korunması hedefi oldukça kıymetlidir. Bu hedefi ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hafızasıyla çelişecek şekilde üst ölçekli plan kararlarında yapmış olduğu değişikliklerin kabul edilmesi mümkün değildir” denildi.

Açıklamada, “Yapılan düzenlemenin, yüksek yapılaşma oranı getirilen marjinal tarım arazisi niteliğindeki alanlar başta olmak üzere, tarım arazileri kapsamındaki tüm taşınmazlarda tarımsal amaçlı da olsa yoğun bir yapılaşmaya neden olacağı, tarımsal amaçlı yapı olarak izin verilen bu yapıların farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesinin mümkün olmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni “başka bir tarım mümkün” diyerek çıktığı bu yolda geleceğimizin garantisi olan tarım arazilerinin korunması hedef ve ilkesine bağlı kalmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.