birgün

25° AÇIK

GÜNCEL 27.03.2016 17:49

ÖDP Parti Meclisi Sonuç Bildirisini açıkladı

Parti Meclisi Sonuç Bildirisi’ni açıklayan ÖDP, son yaptığı kongrenin ardından ülkenin temel sorunlarına ilişkin Alternatif Politikalar Grupları kurduğunu duyurdu

ÖDP Parti Meclisi Sonuç Bildirisini açıkladı

ANKARA

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 8. Olağan Kongresi’nden sonra Parti Meclisi Sonuç Bildirgesi’ni açıkladı. Redaksiyon Dergisi Ankara Bürosu’nda sonuç bildirgesini duyuran ÖDP, Türkiye sorunlarına ilişkin Alternatif Politika Grupları kurduğunu açıkladı.
ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, kurul adına sonuç bildirgesini okudu. İşleyen, AKP’nin başkanlık sistem uğruna ülkeyi derin kaosa sürüklediğini ifade ederek, “AKP’nin yarattığı bu tablonun sonuçlarından biri içeride ve dışarıda derinleşen savaşından IŞİD ve PKK’nin şehirlerde patlattığı bombalar sonucu sivillerin hedef haline gelmesidir” dedi. Sivil halkın hedef alınmasının halklar arasından düşmanlık tohumları atılmasına yol açacağını söyleyen İşleyen, “Patlayan bombalar AKP’nin izlediği politikaların sonucudur” dedi.

Parti Meclisi toplantısının ardından duyurulan Alternatif Politikalar Gruplarının hedefleri ve grup sözcüleri şunlar:

DIŞ POLİTİKA
ÖDP Dış Politikalar Çalışma Grubu, artan bu emperyalist saldırganlık siyaseti karşısında; ülkelerin bağımsızlığı, iç işlerine müdahale edilmemesi, gerici savaşın durdurulması ve barış ortamının tesis edilmesi için önerilerini kamuoyuyla ayrıntılı biçimde paylaşacak ve bu alandaki mücadelelerin örgütleyicisi olacaktır.

SÖZCÜ, HAYRİ KOZANOĞLU,
Kemerburgaz Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi. ÖDP’de üç dönem genel başkanlık görevinde bulundu. Yuppiler, Prensler, Bizim Kuşak, Neoliberalizmin Gerçek 100’ü, Küresel Krizin Anatomisi adlı kitaplar da dahil olmak üzere kaleme aldığı 9 kitap bulunuyor. Halen ÖDP’de MYK üyeliğini yürütüyor.

EKONOMİ
ÖDP Ekonomi Çalışma Grubu, nasıl bir ekonomi, eşit ve özgür bir ülkede hangi ekonomi meselelerine dair politika üretimlerine en etkin yanıtların üretilmesine çabalayacaktır.

SÖZCÜ, ASLI AYDIN, 1983 İzmir doğumlu. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Şu an Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktorasını yapıyor. ÖDP’de MYK üyeliği görevinde bulundu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nda danışmanlık faaliyetini yürütüyor ve BirGün Gazetesi’nde köşe yazarı olarak çalışıyor.


SAĞLIK
ÖDP Sağlık Politikaları Çalışma Grubu, önümüzdeki dönemde bir yandan AKP’nin piyasacı-özelleştirmeci sağlık politikalarını teşhir edecek, diğer yandan da ‘Herkese eşit, ücretsiz sağlık’ perspektifiyle çalışarak görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaktır.

SÖZCÜ, OSMAN ÖZTÜRK,
1959 Ankara doğumlu. 1984 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. 2002-2004 yılları arası İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arası Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi. TTB yayını Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu üyesi. BirGün gazetesi Memleket Tabipliği köşesinde haftalık olarak sağlık politikaları konusunda yazıyor.


TARIM
ÖDP Tarım Çalışma Grubu, AKP’nin uyguladığı neoliberal tarım politikalarına bu bakış açısıyla yaklaşarak, ekolojik dengeyi bozacak enerji ve tarım politikalarının karşısında küçük aile tarımını destekleyen, üreticilerin ve tüketicilerin gıda egemenliğini sağlamaya dönük mücadelelerin içinde yer almaya devam edecektir. Herkesin sağlıklı gıdaya erişim ve sağlıklı bir dünyada yaşama hakkını savunmaya devam edecektir.

SÖZCÜ, ADNAN ÇOBANOĞLU, 1963 Manisa doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Cezaevinden çıktıktan sonra Tarım Yüksek Okulu’nda eğitim aldı. 12 Eylül darbesinde Devrimci Yol davasından yargılandı ve 5 buçuk yıl cezaevinde kaldı. ÖDP’de il-ilçe yöneticiliği ve PM üyeliği görevlerinde bulundu. 12 Eylül’den sonra ürün bazında kurulan ilk çiftçi sendikası olan Üzüm Üreticileri Sendikası'nı 2004 yılındaki kurucuları arasında yer aldı. Ürün bazında kurulan çiftçi sendikalarının konfederasyonu olan Çiftçi-Sen’in örgütlenmesi sürecinde yer aldı. Üzüm-Sen genel başkanlığı yanı sıra, Çiftçi-Sen'in Genel Örgütlenme Sekreterliği görevini de yürütmektedir. Tarım teknikeridir.

GÖÇ VE MÜLTECİLİK
Göç ve Mültecilik Politikalar Grubu, ülkemizdeki mültecilerin yaşadıkları sorunlardan başlayarak, genel anlamda mültecilerin sorunlarına odaklanan çalışmalar gerçekleştirecek, bu konuda öneriler oluşturacak, kıyıya vuran çocuk bedenlerinin hesabını soracağız.

SÖZCÜ, ONUR KILIÇ,
1983 İzmir doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü 2011’de bitirdi. BirGün gazetesinde çalışmalar yürüttü, Redaksiyon Dergisi editörlüğü yürütmekte. Üniversitede gençlik mücadelesi içinde yer aldı. ÖDP, İl-İlçe ve MYK üyeliği görevlerinde bulundu.


KÜLTÜR VE SANAT
ÖDP Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, kitapların daha matbaadan çıkmadan toplatıldığı, müzisyenlerin konsere çıkamadan tutuklandığı, pek çok sanatçının türetilmiş nedenlerle adli soruşturmaya tabi tutulduğu, yargılandığı, kimi zaman hapsedildiği, düşünce özgürlüğünün hiçe sayıldığı, doğaya, insana, kültür ve sanata dair ne varsa her şeyin paramparça edildiği bir dönemde, muhalif kültür sanat alanlarının yaratılması gerekmektedir. ÖDP Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bu alandaki çalışmaları yürütecektir.

SÖZCÜ, DOĞUŞ SARPKAKAYA,
1980, İzmir doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yetişkin Eğitimi anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. İlk yayınlandığı dönemlerde meraklı bir okuyucusu olduğu BirGün Kitap Eki'nde yazar ve editör olarak çalışmaya devam ediyor. Yazıları Karşı Düşler, Refleks, Lacivert, İzafi, Ayrıntı, Redaksiyon gibi dergilerde yayımlanmıştır.

YEREL YÖNETİMLER
ÖDP Yerel Yönetimler Çalışma Grubu; ev ev, mahalle mahalle, kentlerimize sahip çıkarak yağma ve talana dur diyenlerin mücadelesine katkı sağlayacaktır. AKP’li belediyeler ve rantçı yönetime kentlerin sahipsiz olmadığını gösterecek, halkın iktidarını yerellerden başlayarak kurmak için gereken adımları bugünden atmaya çalışacaktır.

SÖZCÜ, YAŞAR AYDIN,
1969 Rize doğumlu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünü bitirdi. ÖDP’de il-ilçe yöneticiliği ve MYK üyeliği görevlerinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde ÖDP’nin Pazar Belediye Başkan Adayı oldu. BirGün gazetesinde gazetecilik yapmaktadır.


BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ
ÖDP Bilişim ve Teknoloji Politikaları Grubu, bu alandaki gelişmeleri takip eden, alternatif çabalarla bağ kuran ve geliştiren ve bunu kamuoyu ile raporlarla, atölyelerle paylaşan çalışmalar yürütecektir.

SÖZCÜ, DEFNE KINAR, 1991 Ankara doğumlu. ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nü 2013’de bitirdi. ODT Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. ODTÜ Teknokent’te Rüzgar Enerjisi üzerine çalışıyor. Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.


DOĞA, KENT VE YAŞAM
ÖDP Doğa, Kent ve Yaşam Politikalar Grubu, bu alana yönelik saldırı politikaları teşhir etme, sürdürülen mücadele alanlarıyla bağ kurarak, bu deneyimleri paylaşma, mücadelenin ihtiyacı olan bilgi üretiminde bulunma ve bunu paylaşma çabası içinde olacaktır.

SÖZCÜ, NAZMİ ALGAN, ÖDP’de il-ilçe yöneticiliği ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. 2006-2010 yılları arasında İstanbul Tabip Odası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Nükleer Karşıtı Platform, İstanbul Kent Savunması çalışmalarında görev aldı. Doktorluk yapıyor.

ENERJİ
ÖDP Enerji Çalışma Grubu, enerjiyi doğal tekel olarak görüp, yaşamsallığından dolayı, ticari bir mal değil, toplumsal bir hizmettir.’ görüşünü savunmaktadır. Neoliberal sistemin aksine sadece üretim ayağını değil tüketim ayağını da disipline eden bir politika sunmak hedefi ile hareket etmektedir. Çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırarak, sadece arz güvenliğine odaklanmayıp iklim değişikliği üzerine de alternatifler sunmayı hedeflemektedir.

Enerji üretiminde doğa tahribatını en aza indirmenin alternatiflerini sunulacak, enerjiyi etkin ve verimli kullanmanın yollarını açıklanacaktır.

SÖZCÜ, KEMAL ULUSALER,
1956 doğumlu, elektrik mühendisi. EMO’da iki dönem YK başkanlığı yaptı. ÖDP’de genel başkanlık ve MYK üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli uluslararası yayınlarda makaleleri yayınlandı.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız