İmam hatip ortaokulundan mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmı lisede başka okul türü seçmesine sebep olarak karma eğitimi gösteriyor. Bir kısmı imam hatipteki baskıdan ve derslerin fazlalığından şikâyet ediyor.

Öğrenci karma eğitim istiyor
Fotoğraf: MEB

Mustafa KÖMÜŞ

Son Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ardından 10 imam hatip ortaokulu mezunundan 4’ü imam hatip lisesini tercih etmedi. Her yıl imam hatip ortaokulunda okuyan sayısına göre imam hatip lisesinde okuyan sayısı azalıyor. Örneğin 2016-2017 yılında imam hatip ortaokullu sayısı 524 binken imam hatip lisesinde 506 bindi. 2021-2022’de ise imam hatip ortaokullu sayısı 710 bin olurken imam hatip lisesindeki öğrenci sayısı sadece 515 bin oldu. Bu durum akademiye de yansıdı. İki üniversitede ayrı ayrı imam hatip ortaokulunda okuyan öğrencilerin lisede imam hatip tercih etmeme nedenleri üzerine yüksek lisans tezi yazıldı. Bu tezlerde öğrencilerin verdiği cevaplarda derslerin zorluğunun yanı sıra imam hatiplerdeki baskılar ve imam hatiplerde karma eğitim olmaması öne çıktı.


AKADEMİK BAŞARI DÜŞÜK

Toplam 32 öğrencinin çalışmaya katıldığı İnönü Üniversitesi’nde “İmam Hatip Ortaokulundan Mezun Olan Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeme Nedenleri” başlıklı tezden öne çıkanlar şöyle:

Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okulları kazanamayan öğrencilerden bir kısmı diğer imam hatip liselerini akademik başarılarının düşük olduğu gerekçesiyle tercih etmiyor.

Öğrencilerden bazıları karma eğitimin olmamasından dolayı imam hatip lisesinde gitmek istemediklerini belirtiyor. Günümüz şartlarında sosyal hayatın her alanında; diğer okullarda, işyerinde, çarşıda, pazarda, televizyonda, sosyal medyada kadınla erkeğin aynı ortamda bulunması, aynı işlerde birlikte çalışması, çok rahat sosyal ilişki ve iletişimde bulunması gibi durumlar öğrencilerin imam hatip okullarında kızlarla erkeklerin ayrı sınıfta eğitim görmelerini anlamlandırmalarını zorlaştırıyor.

Öğrencilerden bir kısmı imam hatip ortaokulunda diğer okullara göre daha fazla zorunlu dersin olmasını olumsuzluk olarak ifade ediyor. Fazla ders olmasının kendilerine ekstra yük getirdiğini ve okulu zorlaştırdığını belirtiyor.

BASKI ALTINDA HİSSEDİYORLAR

Diğer tez ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yazıldı. Çalışmaya toplam 350 öğrenci katıldı. Öğrenciler 9’uncu ve 10’uncu sınıflarda okuyorlardı. “İmam Hatip Ortaokulu Mezunu Öğrencilerin İmam Hatip Lisesini Tercih Etmeme Sebepleri (Karaman İli Örneği)” isimli tezde de benzer ifadeler öne çıktı. Bu tezden öne çıkanlar ise şöyle:

Katılımcı öğrencilerin önemli bir oranı kendilerini imam hatip liselerinde baskı altında hissedeceklerine dair birtakım düşüncelere sahip. Bu da onların imam hatip liselerini tercih etmemesinde etkili. Bu düşünceye sahip olanlar daha çok kız öğrenciler.

İmam hatip lisesi meslek derslerinden (Kur’an, Arapça, Tefsir, Hadis, Kelam vs.) üniversite sınavında soru çıkmayacak olması öğrencilerin bu okulları tercih etmemesinde etkili.

Öğrenciler şu an okudukları okul ile imam hatip liseleri kıyaslandığında imam hatip liselerinin iyi olmadığını düşünüyor.
Okul tercihi aşamasında imam hatip lisesini seçmeyip başka bir lisede eğitimine devam eden öğrencilerin bu konuda herhangi bir pişmanlıkları ve düşüncelerinde değişiklik bulunmuyor.