Doğuş Üniversitesi’nde zamları protesto ettiği için uzaklaştırma cezası alan 4 öğrencinin cezaları, mahkeme tarafından durduruldu. Öğrencilerden Çolak, “Anayasal hakkımızı kullandık, sıra cezanın iptalinde” dedi.

Öğrencilere verilen uzaklaştırma cezalarını mahkeme durdurdu
Fotoğraf: BirGün

Berkay SAĞOL

Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim ücretlerine yapılan yüzde 300’e varan zamlara karşı öğrenciler ve velilerin Dudullu’da bulunan kampüs önünde geçtiğimiz ay günlerce eylem yapmasının ardından, öğrencilere uzaklaştırma cezası veren okul yönetimini mahkeme durdurdu.

Uzaklaştırma cezası alan 6 öğrencinin 5’i karara itiraz ederek iptal davası açtı. 4 öğrencinin uzaklaştırma kararı hakkında mahkemeler tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Dokuz öğrenci hakkında süren soruşturmada ceza vermeye yer olmadığına karar verildi.

İstanbul 2 ve 9. İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararda, “Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi” denildi.

İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen iki kararda da, “İptal davaları ile sağlanmak istenilen hukuki menfaatin özüne uygun olarak, sonradan verilmesi muhtemel iptal kararının uygulanabilmesini teminen, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Doğuş Öğrenci Dayanışması’ndan Kıvılcım Çolak, “Yürütmeyi durdurma kararlarını bekliyorduk. 8 Eylül’de AYM bir karar verdi ve bu kararı 20 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımladı. Yükseköğretim Kanunu 54/a’yı Anayasa’ya aykırı buldu. Bizlere verilen uzaklaştırma cezalarının keyfiliğini ve hukuksuzluğunu tescilledi. Verilen yürütmeyi durdurma kararları ilk aşamada kazanım ama bu kararların tam anlamıyla iptal edilmesini bekliyoruz. Anayasal haklarımızı kullanmak bizim en doğal haklarımız. Biz de bu haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim ücretlerine yapılan yüzde 300’e varan zamlara karşı öğrenciler ve veliler Dudullu’da bulunan kampüs önünde geçtiğ imiz ay günlerce eylem yapmıştı. Eylemler sonucunda yapılan zam yüzde 79,6’ya indirilirken, 15 öğrenciye soruşturma açılmış ve iki asistan ise işten çıkarılmıştı. Açılan soruşturmaların ardından bazı öğrenciler uzaklaştırma cezaları almıştı.