Google Play Store
App Store

2024 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların başvuru dönemi devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar ise sözlü mülakat tarihleri araştırmasını yapıyor. MEB'de çalışmak isteyen çok sayıda öğretmen 2024 sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat tarihi ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Sözleşmeli olarak işe başvuruda bulunan adaylar işlemlerini "ilkatama.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştiriyor: Öğretmen ataması sözlü mülakat için katılım gösterecek adaylar mülakata giriş belgelerini bu sisteme e-Devlet bilgileri ile giriş yapıp alacak. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat tarihi ne zaman? İşte Öğretmen ataması sözlü mülakat tarihleri!

Öğretmen ataması sözlü mülakat tarihleri | 2024 sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat tarihi ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru sürecinde sona gelinirken sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 2024 sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat tarihi ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait  "ilkatama.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen başvurularında son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak ilan edilirken adaylar öğretmen ataması sözlü mülakat tarihleri araştırmasını yapıyor. Öğretmen ataması sözlü mülakata giriş belgesi için adaylar "ilkatama.meb.gov.tr" adresine e-Devlet bilgileri ile giriş yaparak belgelerini çıkartabilecekler. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat tarihi ne zaman? İşte Öğretmen ataması sözlü mülakat tarihleri!

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat tarihi ne zaman?

Sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ve adayların sözlü sınava hangi sınav merkezlerinde katılacakları 10 Haziran'da MEB tarafından duyurulacak. Sözlü sınavlar ise 20 ilde belirlenen merkezlerde 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleşecek.

Mülakat nasıl yapılacak?

Adaylar "eğitim bilimleri ve genel kültür, alanıyla ilgili konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri" yönüyle değerlendirilecek.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğrenecek.

SÖZLÜ SINAV ESNASINDA KAMERA KAYDI ALINACAK

Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.

Soru-cevap kağıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru-cevap kağıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak.

KİMLİK BİLGİSİ KOMİSYON ÜYELERİ İLE PAYLAŞILMAYACAK

Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacak.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranı'na girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ile Van'da yapılacak.