Sosyal ve özlük hakları AKP iktidarında giderek gerileyen öğretmenler, bir 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne daha çok sayıda sorunla girdi. Öğretmenler, geçim sıkıntısı, borçlar ve güvencesizlikten yakındı.

Öğretmenin derdi maaşından fazla

Mustafa BİLDİRCİN

Milyonlarca eğitim emekçisi, 12 Eylül ürünü olduğu gerekçesiyle eleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne olumsuz bir tablo ile girdi. İktidarın pembe tablo çizen söylemlerinin aksine öğretmenlerin içinde bulunduğu olumsuz durum, resmi verilere ve eğitim sendikalarının öğretmenlerin koşullarına yönelik araştırmalarına yansıdı. Eğitim İş Sendikası’nın anketine katılan 3 bin 630 öğretmenin yüzde 77,7’si, ailesinin sağlık harcamalarını karşılamakta zorluk çektiğini belirtirken Türk Eğitim Sen’in anketine katılan 13 bin 261 öğretmenin yüzde 82,6’sı ise borcu olduğunu ifade etti.


SORUNLAR DERİNLEŞTİ

Öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve özlük hakları AKP iktidarı döneminde önemli oranda geriledi. Eğitim alanında tek bir kişinin oluru ile yaşanan köklü değişiklikler, başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere milyonlarca yurttaşın geleceğini olumsuz etkiledi. Eğitimde kadrolaşma, ihraçlar, dinselleştirme ve güvencesizlik, iktidarın politikaları nedeniyle her geçen yıl biraz daha derinleşti.

YÖNETİCİ SORUNU

Türk Eğitim Sen’in toplam 13 bin 261 öğretmeni kapsayan anketinde de benzer sorunlar tespit edildi. Sendikanın araştırmasına katılan her 10 öğretmenden 8’i borcu olduğunu ifade ederken “Borcum var” diyen öğretmenlerin yüzde 36,7’sinin borcunun 100 bin TL’den fazla olduğu bildirildi.

Ankette öne çıkan diğer bazı sonuçlar ise şöyle kaydedildi:

♦ Öğretmenlerin yüzde 81,6’sı pazar/market alışverişinde fiyatların çok pahalı olduğunu belirtti.

♦ Katılımcıların yüzde 39,2’si salgın döneminde alım güçlerinin yüzde 31-50 oranında düştüğünü, yüzde 37,1’i ise yüzde 51’den daha fazla düştüğünü ifade etti.

♦ Çoğunluk yüz yüze eğitimde salgın açısından en çok sorun yaşanan konunu öğrenciler arasındaki fiziksel mesafenin sağlanamaması (yüzde 78,3) olduğunu söyledi. Daha sonra en çok, temizlik ve güvenlik personelinin yetersizliği (yüzde 63,3), kalabalık sınıflar (yüzde 59,6), hijyen ürünlerinin yetersizliği (yüzde 26,2) olarak sıralandı.

♦ Katılımcıların yüzde 58,4’ü Bakanlık merkez teşkilatında en çok yaşadıkları sorunlar arasında, “Liyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış ve uygulamalarını” saydı.

***

Çoğunluğu borç batağında

Eğitim İş’in öğretmenlere yönelik anketi de öğretmenlerin sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye genelindeki 3 bin 630 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen ankette sıkıntı yaşayan öğretmenlerin oranı şöyle:

ogretmenin-derdi-maasindan-fazla-947407-1.

***

500 bin öğretmenin atama umudu

Milyonlarca öğretmen 24 Kasım’a çok sayıda sorunun gölgesinde girerken sayıları 500 bine dayanan ataması yapılmayan öğretmenler ise bir 24 Kasım’ı daha öğrencilerinden uzak geçirdi. İktidarın ekonomik gerekçelerle hemen her yıl sınırlı kontenjan belirlediği öğretmen atamaları ise Sayıştay’a göre 138 bin olan öğretmen açığının kapatmaya yetmedi.