Google Play Store
App Store

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu taslak metninde tartışmalı düzenlemeler dikkat çekti. Mezunların kurulacak Milli Eğitim Akademisi’ndeki eğitimin ardından göreve atanması planlanıyor.

Öğretmenliğe ‘darbe’ hazırlığı
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

TBMM’ye sunulması beklenen öğretmenlik Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu’nun taslak metninde sona gelindi.

Eğitimciler, eğitimdeki tahribatı daha da derinleştireceği öngörülen düzenlemelerin taslak metinde yer aldığını belirtti. Kanun ile öğretmen yetiştirmede eğitim fakültelerinin rolünün azaltılması, ağırlığın Milli Eğitim Akademisi’ne verilmesi planlandı.

Toplam 37 maddeden oluşan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu’na yönelik taslak metin, son şeklini aldı. Kanun Teklifi’nin 3 Haziran haftasında TBMM’ye sunulacağı ifade edildi.

DÜZENLEMEDE ISRAR 

Taslak metinde, eğitimcilerin tepkisine yol açan düzenlemeler yer aldı. Eğitim istihdamında ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle tartışılan, “Öğretmenlikte kariyer basamakları” uygulamasından ise geri adım atılmadı. Öğretmenlik mesleği, “Öğretmen-Uzman Öğretmen” ve “Başöğretmen” olmak üzere üçe bölündü. Sözleşmeli öğretmenlik dahil, öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve “Kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası bulunmayan öğretmenlerin uzman öğretmenliğe başvurabileceği kaydedildi. Uzman öğretmenlik eğitimi için de Milli Eğitim Akademisi yetkili kılındı.

GÖREVE BAŞLAMAYA ENGEL 

Kanuna yönelik hazırlanan taslak metindeki en tartışmalı madde, öğretmen yetiştirme uygulamasını düzenleyen madde oldu. Eğitim fakültelerinden ya da “MEB’in uygun bulduğu” bölümlerden mezun olanların direkt göreve başlamasının önü kapatıldı. Tartışmalı düzenlemede, mezunların Milli Eğitim Akademisi’ne alınarak iki sene eğitim verileceği bildirildi. Akademide eğitim alan öğretmenlerin, kurulacak komisyonun değerlendirmesinin ardından ancak göreve başlayabileceği vurgulandı. Milli Eğitim Akademisi’nden mezun olanların öğretmen değil, “Aday öğretmen” olarak atanabileceği, ancak üç yıl sonra, “Uygun bulunanların” kadro alabileceği öğrenildi.

ZORUNLU ROTASYON 

Öğretmenlere zorunlu yer değişikliği dayatan düzenlemeye de taslak metinde yer verildi. Buna göre, öğretmenlerin atandıkları eğitim kurumunda en az üç,en fazla ise 12 eğitim yılı görev yapabileceği düzenlendi.

Eğitimci Yazar Ünal Özmen, taslak metindeki düzenlemelere yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Kanun ile öğretmen yetiştirmenin eğitim fakültelerinin elinden alınacağını kaydeden Özmen, şunları söyledi:

“Bu düzenleme Anayasa’ya aykırı. Eğitimin teorik kısmı eğitim fakültelerine, mesleğin bilgi, beceri, tutum ve değer kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılıyor. MEB, yine bu kanunla kuracağı Milli Eğitim Akademisinde öğretmenleri yetiştirmeyi planlıyor. Ayrıca, Akademiden mezun olmayan öğretmenlik statüsüne sahip olamayacak. Bu durumda biyolojiden mezun olana biyolog, makine mühendisliği bölümünden mezun olana makine mühendisi diyebileceğiz fakat öğretmenlik bölümünden mezunu olana öğretmen diyemeyeceğiz. Böylece, ‘Atanamayan öğretmen’ sorunu da ortadan kalkmış olacak. Bu aynı zamanda özel okulların da öğretmenini  Akademiden temin edeceği anlamına gelir.”

Özmen, MEB Akademisi’ndeki eğitimin ardından öğretmenlerin yine bir değerlendirmeye alınacak olmasına da tepki göstererek, “Yani öğretmen olabilmek yöneticinin onayına bağlı.  Mülakat gibi keyfi değerlendirmenin adıdır” ifadelerini kullandı.

AHLAK BEKÇİLİĞİ  

Taslağın, öğretmenlerin meslekten atılmasını gerektiren durumları düzenleyen 25’inci maddesindeki, "Müstehcenlik" ayrıntısı da dikkati çekti. Taslak metinde düzenlemeye ilgili, "657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları, hayâsızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanların öğretmenliği sona erer" ifadesi kullanıldı. Maddede yer verilen, "Müstehcenlik" kelimesi, sınırları çizilmemesi itibarıyla "Öğretmenler sosyal yaşamlarında da baskı altına alınacak" yorumlarına yol açtı.