TTB, OHAL’in sağlık çalışanları için bilançosunu açıkladı. OHAL sürecinde TTB ve tabip odası yöneticisi ile üyelerinin de bulunduğu 3 bin 315 hekimin ihraç edildiği bildirildi.

OHAL’de hekim bilançosu: 3 bin 315 hekim ihraç edildi

BURCU CANSU

TTB Merkez Konseyi tarafından OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerinin bir değerlendirmesi yapıldı ve hekimler ve sağlık çalışanları için bilanço açıklandı. Bilançoya göre; 3 bin 315 hekim ihraç edildi, ihraçlarla halkın sağlık hizmetlerine erişimi ve tıp eğitimi engellendi, kamudan ihraç edilen hekimler/sağlık emekçileri özel sektörde ucuz işgücü olarak çalışmak zorunda bırakıldı, mecburi hizmet atamaları OHAL nedeniyle gecikti.

TTB genel merkez binasında düzenlenen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi 2’inci Başkanı Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyeleri katıldı.

Konsey adına açıklamayı yapan Başkan Tükel, “OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinde bu yana çıkartılan11 KHK ile 111 bin 240 kamu emekçisi ihraç edildi. Bu dönemde, ihraç edilen hekim sayısı, Sağlık Bakanlığı’ndan bin 960, Tıp Fakültelerinden bin 355 olmak üzere toplam 3 bin 315’dir” dedi.

Bilançodan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

TTB BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİNE BASKI

OHAL sürecinde çok sayıda TTB ve tabip odaları yöneticisi ile üyeleri de ihraç edildi. İhraç edilenler arasında TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri, TTB Denetleme Kurulu üyesi, TTB ve İstanbul Tabip Odasının eski Başkanı, TTB eski II. Başkanı ve Genel Sekreteri gibi çok sayıda isim yer aldı. Ayrıca son 10 yıl içinde Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı’nı yapmış ya da yapmakta olan 5 hekim de ihraç edildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ AKSADI
İhraçlarla birlikte halkın sağlık hizmetlerine erişimi ve tıp eğitimi engellendi. İhraçlar, nitelikli sağlık hizmeti verilmesini, hastalarının ve öğrencilerin değeri olan bilim insanlarından faydalanmasını, iyi ve donanımlı hekim yetişmesini engelledi.

HEKİMLER UCUZ İŞ GÜCÜ OLDU
Kamudan ihraç edilen hekimler ve sağlık emekçileri özel sektörde ucuz işgücü olarak çalışmak zorunda bırakıldı. Sağlık alanında yedek işssizler ordusu yaratıldı. Kamudan ihraç edilmenin ardından ortaya çıkan iş bulma sorunu, hekimleri/sağlık emekçilerini özel sağlık sektöründe cari ücretlerin altında çalışmak zorunda bıraktı.

OHAL HEKİMLERE ETİK DEĞERLERİ ÇİĞNETMEYE ÇALIŞIYOR
OHAL uygulamaları ile hekimler mesleki ve etik değerlerini çiğnemeye zorlandı. OHAL gerekçe gösterilerek gözaltı giriş ve çıkış muayenelerinin sağlık kurumları yerine emniyet vb. yerlerde yapıldığı, hekimlerin bu raporlandırmayı yapmak üzere sağlık kurumu dışında başka kurumlara çağrıldıkları ya da gitmeye zorlandıkları çok sayıda durumla karşılaşıldı.
OHAL kararı ve KHK’lar, hekimlerin, gözaltında bulunanlar veya cezaevinde tutulanların tıbbi muayenelerini İstanbul Protokolü ilkelerine uygun yapmaları zorunluluğunu değiştirmemektedir.

CEZAEVLERİNDEN BAŞVURU ARTTI
TTB’ye, tutuklu ya da hükümlü mahpuslardan, sağlık durumunu anlatan ve sağlık hakkına ulaşma sorunlarını dile getiren çok sayıda başvuru, OHAL döneminde daha da arttı.

MECBURİ HİZMET ATAMALARI ARTTI
Mecburi hizmet yapmak üzere sağlık kuruluşlarına ataması yapılan hekimler, haklarında yapılan güvenlik soruşturmasının henüz tamamlanamadığı gerekçesiyle aylardır göreve başlayamadı. Bu durum sağlık kamu hizmetinin sunumunda aksamalara sebep olduğu gibi; maaş alamamaları, sosyal güvenlik ve sağlık güvencelerinin olmaması, meslektaşlarımızda giderilmesi olanaksız mağduriyetlere neden oldu.

UZMANLIK EĞİTİMİ HAKKI ENGELLENDİ
OHAL uyarınca alınan tedbirler kapsamındaki KHK’larla, kamu görevinden ihraç edilenler arasında tıpta uzmanlık eğitimi öğrencisi olan asistan hekimler de yer almaktadır. Anayasa ile güvence altına alınmış olan uzmanlık eğitimi hakkı engellendi. Kamu görevinden ihraç,tıpta uzmanlık eğitimine devam edilmesinin önünde bir engel oluşturmamalı ve tıpta uzmanlık öğrencilerine, eğitimin gerekliliklerini yerine getirerek tıpta uzmanlık unvanına sahip olma hakkı sağlanmalıdır.

İHRAÇ EDİLENLER GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR
TTB olarak üyelerimizin ve arkadaşlarımızın görevlerine geri dönmesi için bütün hukuksal ve örgütsel olanaklarımızı seferber edeceğimizi, onlarla olan dayanışmamızı büyüteceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz.
TTB olarak, OHAL’in bir an önce kaldırılmasını, KHK’ların iptal edilmesini istiyoruz. Herhangi bir somut suçlama dahi yöneltilmeksizin görevlerine haksız hukuksuz biçimde son verilen meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının içinde yer aldığı kamu çalışanları görevlerine iade edilmelidir.

İHRAÇ EDİLEN DR. HORASAN: "BİZ KAZANACAĞIZ"
TTB Merkez Konseyi görevini yürütürken ihraç edilen Dr. Ayfer Horasan da toplantıda söz alarak, "Sivil bir darbe ile karşı karşıyayız. Bizler hem sivil darbeye hem de askeri darbeye karşıyız. Gerçek olan ve doğru olan biziz, biz kazanacağız" dedi.