birgün

7° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

EĞİTİM 05.12.2018 08:36

Okul-aile birlikleri çalışmıyor

Okul-aile birliklerine ilişkin hazırlanan Sayıştay raporu, birliklerin verimli çalışmadığını ortaya koydu. Rapora göre birliklerin gerekli denetimleri de yapılmıyor

Okul-aile birlikleri çalışmıyor

MUSTAFA KÖMÜŞ mustafa.k@birgun.net

Görevi okul ile aile arasında işbirliği sağlamak olan birlikler okul-aile birlikleri verimli ve etkili şekilde çalışmıyor. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırma; okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak gibi amaçları olan birlikler temel amaçlarını gerçekleştiremiyor.

Sayıştay’ın 2017 denetim raporuna da yansıyan bu durumla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla oluşturulmuş olan okul-aile birliklerinin bu amacı gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşamadıkları, gelirlerinin tamamına yakınının okulların kantin, salon ve benzeri alanlarının kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerden oluştuğu, bağış kabul etme konusunda yaşanılan sorun ve tereddütlerin katılımcı ve etkin bir eğitim yönetiminin tesisinde birliklerin rolünü sınırlandırdığı ve eğitimin ana unsurları olan aile, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimi sürekli kılmak suretiyle okul ve öğrencinin başarısını artırma konusundaki işlevlerini yeterince yerine getiremedikleri gözlenmiştir.”

Zorunlu ‘bağış’
Raporda okul aile birliklerinin yurttaşlardan bağış toplamak gibi bir görevi olduğu da belirtildi fakat, “Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz” hükmü de hatırlatıldı. Birliklerin bağış toplamak için etkinlikler düzenleme görevleri olduğu ifade edildi. Buna rağmen birliklerin velileri bağış toplamaya zorladığı belirtildi. Bu durum şöyle aktarıldı: “Denetim kapsamında incelenen okul-aile birliklerinin bütçelerine ailenin katkısının oldukça sınırlı olduğu, bağışların yok denecek düzeyde kaldığı, başlıca gelirlerinin ise okulun kantin vb. alanlarının kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerden oluştuğu, özellikle bağış konusunda net bir politikanın olmaması ve hemen her bağışın zorunlu bağış olarak değerlendirilip soruşturmaya tabi tutulması gibi uygulamalar gözlenmiştir.”

Sayıştay Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu konuya ilişkin şu şekilde uyardı: “Bakanlıkça, okul-aile birliklerinin ‘okulların eğitim öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırma’ görevini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlayacak çalışmaların ivedilikle başlatılmasının, eğitimde hedeflenen başarı düzeyine ulaşılmasında büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız