birgün

17° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 10.08.2020 06:21

Okul arazisine çökmüşler

Üsküdar’da bir yurttaşın yıllar önce ‘okul yapılması’ şartıyla bağışladığı araziyi Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi otopark olarak kullanıyor. Olay yargıya taşındı, bilirkişi arsayı bağışlayanı haklı buldu.

Okul arazisine çökmüşler

Düzeltme ve Cevap

10 Ağustos tarihli Gazetenizde yer alan Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi hakkındaki haber, gerçekleri çarpıtmakta ve daha önce tekzip edilmiş söylentileri de eklemleyerek kurgulanmış, Türkiye Eğitim ve Sağlık Vakfı (TESA) ve kurucusu olduğu Üniversite hakkında kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan iftira içeren bir nitelik taşımaktadır. Yalan ve iftira içeren habere konu arazinin Medipol Üniversitesi Hastanesince haberde iddia edildiği şekilde kullanıldığı doğru değildir.

Şöyle ki; söz konusu edilen araziye Hazine ve TESA paylı mülkiyet halinde maliktir. Hazineye ait olan bölümün küçük bir kısmını kapsayan bir alanın Hazineye yüklemeli başlandığı süreci devam etmektedir.

Haberde, birleştirme sonrası taşınmazın bir kısmının TESA ile Maliye Hazinesi adına tescillendiği iddia edilerek, bağışlanan kısmın Vakfımıza verildiği algısı oluşturulmak istenmektedir. Halbuki TESA, yukarıda da belirtildiği üzere kendi mülkünde olan arazinin yüzölçümü oranında hisseye sahip bulunmaktadır. Bağışlanan arazinin TESA adına tescili söz konusu değildir. TESA’nın hissedar olduğu bu arazinin Hazineye ait bir kısım payı üstünde ise TESA lehine eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli irtifak hakkı tesisine ilişkin, açılan ihalede belirlenen bedel üzerinden ön izin sözleşmesi yapılmıştır. Her ne kadar söz konusu haber metninde, Hazineye ait bir kısım paya ilişkin kullanımın yeni ve güncel olduğuna dair gerçeğe aykırı bir görünüş yaratılmaya çalışılsa da durum böyle değildir. Zira Hazineye ait bir kısım pay için yapılan ön izin sözleşmesinin tarihi, 06.07.2018’dir.
Bu süreçte korucusu olduğumuz Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi bitişiğinde bulunan mezkur araziye, bölgedeki vatandaşlarımız ile birlikte çalışanlar ve hastaların araçlarını park ediyor olması, bölgenin trafik yoğunluğu dikkate alındığında, şaşılacak bir durum değildir.

Bu gerçeklere rağmen, mezkur metinde geçtiği şekliyle, “Okul arazisine çökmüşler” ifadesi sadece bir yanıltma, saptırma değil, aynı zamanda hakaret ve karalamadır.

Yine “Bu kaçıncı vaka”, “ilk vukuatları değil” alt başlıklarıyla suç varmış algısını pekiştirmeye suni bir suç zinciri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Daha önce gündeme gelip tekzip edilmiş olan hususlarla iftira güçlendirilmek istenmektedir. Hâlbuki mevcut araziye veya başka bir taşınmaza ilişkin TESA’ya bedelsiz hibe edilen veya verilen bir kamu arazisi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

Buna rağmen “Okul Arazisine Çökme” başlığıyla haber yapılması ve haberin içeriği gerçeği gizlemek, saptırmak ve iftiradan ibarettir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma
Vakfı Vekili Av. Mustafa Doğan İnal

★ ★ ★

T.C. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 09.09.2020 tarih ve 2020/3380 Değişik İş Sayılı kararı ile tekzip talebinin kabulüne dair verilen karara BirGün gazetesinin itirazı üzerine T.C. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin 25.09.2020 tarih ve 2020/4194 Değişik İş Sayılı kararı üzerine yayınladığımız Düzeltme ve Cevap Metni.

***

İsmail ARI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne ait Üsküdar Çamlıca’daki hastanenin otopark olarak kullandığı arazi davalık oldu. Bilirkişi, bir yurttaşın yıllar önce ‘okul yapılması’ şartıyla bağışladığı arazinin Medipol Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığını ve bunun doğru olmadığı yönünde görüş sundu. Ş.E. isimli yurttaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Hazinesi adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne dava açtı. Ş.E., Üsküdar Bulgurlu Mahallesi 79 ada ve 32 parsel numaralı arsanın, babası tarafından okul yapılması için bağışlandığını ve arsanın şu anda Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi Hastanesi’nin otopark olarak kullanıldığını belirtti.

ÖNCE ATIL BIRAKTILAR

İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada, arsanın durumunun tespit edilmesi için bir de bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, arsanın sahibi tarafından 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak arsanın amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Ş.E. ise arsanın 2016’nın sonuna kadar arazinin atıl bırakıldığını ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ş.E., arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.


MÜDÜRLÜk YALAN SÖYLEMİŞ

Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. 12 Mayıs tarihli rapora göre, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün arsanın okul bahçesi olarak kullanıldığı, üzerine derslik inşa edileceği şeklinde açıklama yaptı. Bilirkişi, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı için söz konusu açıklamanın gerçeği yansımadığına dikkat çekti.

OKUL OLACAKTI, MEDİPOL'E GİTTİ

Bilirkişi raporunda, bağışlanan arazinin 79 ada, 34, 48 ve 51 no’lu taşınmazlarla birleştirildiği kaydedildi. Ardından da 79 ada 52 no’lun taşınmazın birleştirme sonrası bir kısmının Medipol Üniversitesi’nin kurucu vakfı Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) ile Maliye Hazinesi adına tescillendiğini aktarıldı. Bilirkişi arsanın fiilen hastanenin otoparkı olarak kullandığını vurguladı.

KEŞİFTE OTOPARK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Bilirkişi raporunun sonuç kısmında ise Hazine’nin uzun yıllardır arsa üzerindeki görevini yerine getirmediğinin altı çizilerek, “Keşif tarihinde arsanın fillen otopark olarak kullanıldığı, bu nedenle davacının geri alma hakkını kullanabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

İlk vukuatları değil

Geçen yıl Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan ve TCDD Misafirhanesi ile TCDD Müzesi’nin bulunduğu tarihi binaların Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesi gündem olmuştu. TCDD binalarının tahsis edilmesinin ardından da “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) imar planı kapsamındaki 555 bin metrekarelik arazinin Ankara Medipol Üniversitesi’ne özel üniversite alanı olarak verildiğini” açıklamıştı.

Fotoğraf: https://www.medipol.edu.tr/

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol