MEB’in 2021-2022 örgün eğitim istatistikleri okullardan kaçışı net bir şekilde gösterdi. İlkokullardaki okullaşma oranları düşmeye devam ederken açıköğretimdeki öğrenci sayısı bir önceki yıla göre tam 157 bin arttı.

Okuldan kaçış

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. Örgün eğitimde okuyan öğrenci sayısı azalırken açıköğretimdeki öğrenci sayısı ise arttı. İlkokul, ortaokul ve lisedeki okul sayıları da istatistiklerdeki dikkat çeken diğer bir unsur oldu. AKP iktidarının sürekli özendirdiği imam hatip okullarının hem lisede hem ortaokulda sayıları artmasına rağmen öğrencisi sayısı ise her iki kademede de azaldı. Ayrıca ilkokullardaki okullaşma oranları da gerilemeye devam etti.

İlkokullarda 24 bin 576 olan okul sayısı bir yıl içinde 57 azaldı. 2021-2022’de okul sayısı 24 bin 519 oldu. Ortaokulda ise 19 bin 25 olan okul sayısı 18 bin 936’ya geriledi. Lise düzeyinde ise okul sayısı 12 bin 972’den 12 bin 804’e düştü. Öte yandan okul sayılarındaki düşüş en çok devlet okullarında oldu. Özel okulların sayısı artarken devlet okullarının sayısının azalması oldukça dikkat çekti.

En dikkat çekici bölümlerden biri de pandemi sonrası okul bırakmaların artacağını vurgulayan eğitim uzmanlarını doğruladı. 2020-2021’de 1 milyon 580 bin 764 olan açıköğretimdeki öğrenci sayısı geçen yıl 157 bin artarak 1 milyon 738 bin 198 oldu. Açıköğretim ortaokulunda okuyan öğrenci sayısı 128 binden 171 bine yükselirken açıköğretim lisesinde okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 452 binden 1 milyon 566 bine yükseldi.

okuldan-kacis-1062420-1.

YÜZ BİNLİK FARK

AKP’nin sürekli özendirerek velileri yönlendirmek istediği imam hatip okullarının sayısında yine artış oldu. Ortaokulların sayısı 3 bin 427’den 3 bin 451’e yükselirken liselerin sayısı ise 1673’ten 1694’e çıktı. Öğrenci sayısında ise gerileme yaşandı. Ortaokulda öğrenci sayısı 714 binden 710 bine düşerken 667 binden 617 bine geriledi. İmam hatip öğrencilerinin sayısında liseyle ortaokul arasında neredeyse yüz binlik bir fark oluştu.

Pansiyonlu okullarda da imam hatiplere verilen öncelik dikkat çekti. Ortaöğretimde toplam lise sayısının 7,5’ta biri imam hatiplerden oluşurken pansiyonlu okulların ise 3,2’de biri imam hatiplere ayrıldı. Geçen yıla göre ise pansiyonlu imam hatiplerin sayısı 6 artarken kapasite de 139,9 binden 141,3 bine yükseldi. Bütün liselerin 3,8’de birine denk gelen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerin ise sadece 3,04’te birinde pansiyon bulunuyor.

Son dönemde her yıl daha da geriye giden okullaşma oranında da düşüş yaşandı. Net okullaşma oranı ilkokulda 93,23’ten 93,16’ya geriledi. Böylece ilkokulda 2012-2013’te 98,86 olan okullaşma oranı tam 5,7 puan düşmüş oldu. Ortaokuldaki okullaşma oranları ise yükselmesine rağmen 2019-2020’nin çok altında kaldı. 2019-2020’de 95,9 olan ortaokul okullaşma oranı 2021-2022’de 89,8’e geriledi. Aradaki fark tam 6,1 puan oldu. Ortaöğretimde ise okullaşma oranı 89,6 oldu. Zorunlu eğitim 12 yıla çıkmasına rağmen hem ortaokulda hem de lisede okullaşma oranını hâlâ 90’ın altında kalması ise dikkat çekti.

okuldan-kacis-1062421-1.

MEB YÖNLENDİRİYOR

AKP’nin eğitim politikalarının çöktüğünü ifade eden Eğitim Uzmanı Ali Taştan şunları aktardı: “Çocuklarımız açıköğretime yönlendirilmiş, örgün eğitimden koparılmıştır. 2012’den buyana okullaşma oranları düşmeye devam ediyor. Zorunlu eğitim kapsamında 10 öğrenciden biri okul dışında kaldı. Okullaşamama eğitim sistemimizin en önemli sorunu oldu. Ayrıca MEB’in imam hatip projesi velilerden karşılık bulamadı. Yapılan tüm ayrıcalıklara rağmen imam hatiplerin öğrenci sayısı azaldı. İmam hatip ortaokul ve liselerinde derslik başına düşen öğrenci ile diğer okullar karşılaştırıldığında normal okulların çok daha kalabalık olduğu ortaya çıktı. Bu eşitsizliğe derhal son verilmeli, okul türleri yeniden düzenlenmelidir.”

4+4+4'ün uygulanmaya başlaması ile açık liselerin öğrenci sayısının armaya başladığını ifade eden Taştan “Özellikle ortaöğretim düzeyinde öğrenciler sınava hazırlanmak için açık liselere geçiş yapmaya başladı. MEB’in politikaları açık liseye yönlendirdi. Zorunlu eğitim yaş çağındaki çocuklarımızın açık liseye geçişleri Ya saklanmalıdır. Öğrencilerimizi okulda tutması gereken MEB bununla ilgili hiçbir tedbir almadı. Aksine açık liseleri teşvik etti. Açıköğretim okullarındaki öğrencileri düştüğümüzde okullaşmanın daha aşağılara indiği görülüyor” dedi.

***

BARINMA SORUNU GÖRMEZDEN GELİNDİ

MEB ayrıca KYK yurt kapasitelerini de açıkladı. Yüz binlerce öğrenci barınma sorunu yaşamasına rağmen yurtların kapasitesi 695 bin 834’ten sadece 759 bine yükseltildi. YÖK verilerine göre geçen yıl dahi örgün eğitimde 3 milyon 366 bin 791 lisans ve önlisans öğrencisi bulunuyordu. Geçen seneki sayıya göre bile 4,4 örgün eğitim öğrencisinden sadece biri yurtlarda barınabilecek. Bu sayı büyük kentlerde çok daha fazla. Örneğin İstanbul’da geçen yıl önlisans ve lisans okuyan öğrenci sayısı tam 682 bin 42’ydi. Kentteki yurtların kapasitesi ise sadece 29 bin 794. 22,8 öğrenciden sadece biri KYK yurtlarında barınabilecek. İzmir’de 8,6 öğrenciden yalnızca birine, Ankara’da ise 8,1 öğrenciden birine yurt düşüyor.