birgün

14° AÇIK

YEŞİL BİRGÜN 22.10.2020 09:26

Olimpos’ta itirazlar karşılık buldu: Yapılaşma ‘kısmen’ durdu

Olimpos için hazırlanan imar planına ve plan hükümlerine ilişkin meslek örgütleri ile yurttaşların itirazlarının bir kısmı Turizm Bakanlığı tarafından haklı görüldü. Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazı göndererek yapılaşma koşulunu yüzde 30’a çıkaran ve tarım alanlarını imara açan plan notlarının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Olimpos’ta itirazlar karşılık buldu: Yapılaşma ‘kısmen’ durdu

Gökay BAŞCAN

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki köklü tarihe ve eşsiz doğaya sahip Olimpos için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanarak askıya çıkarılan koruma amaçlı imar planında ve plan hükümlerinde yapılan itirazlar haklı bulundu. Bakanlık itirazlar sonucu bölgedeki yapılaşmayı yüzde 30’dan yüzde 10’a düşürülmesine karar verdi.

Ayrıca tarım alanlarının yapılaşmaya, park alanlarının da ticari faaliyetlere açılmasını iptal etti. Ancak Bakanlık, Mimarlar Odası’nın sit derecesi düşürülen alanlar ile birinci derece sit alanları arasında tampon bölge oluşturulmamasına ilişkin itirazlarını reddetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Turizm Bakanlığı’nca onaylanarak askıya çıkarılan Antalya ili Kumluca ilçesi, Yazır Mahallesi, Olimpos Antik Kenti, I-II-III. derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar sonuç getirdi. Antalya Barosu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve 13 yurttaşın itirazlarının büyük bir kısmını haklı bulan Turizm Bakanlığı, imar planlarını ve plan hükümlerini hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazı göndererek itiraza konu olan imar planı notlarının değiştirilmesine karar verdi.

Yapılaşma yüzde 10’a düşürüldü

Yapılaşma koşulunun yüzde 30 ve en çok iki katlı olacak şekilde hazırlanan plan hükümleri, itirazlar sonucu yüzde 10’a düşürülerek bölgede yapılaşma engellendi. Ayrıca bu değişiklikle 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer alan Eko-Turizm Plan kararları ile uyumsuzluk da giderilmiş oldu.

Sadece tarım amaçlı yapı olabilir

İkinci bir itiraz ise tarım alanlarındaki yapılaşmanın önüne geçti. Tarım alanlarında yapılaşmayı artıracak ‘bağ evi nitelikli yapılması’ halinde 150 metrekareyi geçmeyecek’ ifadesi ‘bu alanlarda tarımsal amaçlı yapı ve çiftçinin barınabileceği yapı ve müştemilatları dışında yapı yapılamaz. Toplam 75 metrekareyi geçemez’ şeklinde değiştirildi.

Park alanları ticarete açılmayacak

Antalya Şehir Plancıları Odası’nın itirazı ise büyük park alanlarının ticari faaliyetlere açılmasına ilişkin oldu. Bin metreden büyük park alanlarında ticaret içerikli kullanımlarının bulunduğu plan notuna ilişkin itirazlar haklı bulunarak ‘park alanlarına ilişkin plan notlarında, çay bahçesi, büfe gibi ticari faaliyet içeren kullanımların kaldırmasına’ olarak değiştirildi. Mimarlar Odası’nın itirazlarında yer alan Ekolojik Turizm yapılarının aralarının seyrek olması gerektiği kısmen uygun görülerek ‘Yapılardan iki tanesi bitişik yapılabilir’ ifadesinin kaldırılmasına karar verildi.


Tampon bölge itirazi reddedildi

İtirazlardan bir diğeri ise; ikinci dereceden üçüncü dereceye düşürülen sit alanları ile birinci derece sit alanları arasında tampon bölge oluşturulmadığı için çevresel zararlar vereceği ve arkeolojik araştırmaları engelleyeceği olmasıydı. Ancak Bakanlık bu itirazı reddederek sit alanlarını Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile alındığını ve tarım arazisi olarak arada kalan bölgelerin yapılaşmaya açılmadığını belirtti.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız