Onlarca bölüm yeni üniversitelere pay edildi, öğrenciler tepkili

21.04.2018 15:45 EĞİTİM
Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla 10 üniversite ikiye bölünecek ve 5 yeni üniversite kurulacak; dolayısıyla 15 tane daha yeni üniversite oluşacak. Öğrenciler ise bu bölünmelerin, üniversitelerde daha da niteliksiz eğitime yol açmasından korkuyor ve tasarıya tepkili.

ELİF GUGU / [email protected]
@elfgg_

Hükümetin Meclis’e sunduğu “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile aralarında İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin de bulunduğu 10 üniversite bölünecek, 5 tane yeni üniversite kurulacak ve dolayısıyla 15 yeni üniversite oluşmuş olacak. Öğrenciler ve akademisyenler ise duruma tepkili. Bu bölünmenin ve yeni üniversitelerin açılmasının eğitimi niteliksizleştireceğini, ayrıca okulların ismine zarar vereceğini belirten öğrenciler, çoğu kişinin okulun adına ve vizyonuna güvenerek seçim yaptığını vurguluyor.

ÖĞRENCİLERİN DİPLOMASINDA HANGİ OKULUN ADI YAZACAK?

Tasarının TBMM’de kabul edilmesi sonrasında bölünen okulların belirlenen bölümleri, fakülteleri ve yüksekokulları, tüm çalışanları, bütçesi ve demirbaşlarıyla yeni açılan üniversitelere devredilecek; ayrıca taşınmazları da bu üniversitelere tahsis edilecek.

Tasarıyla birlikte öğrencileri oldukça endişelendiren başka bir konu ise mezun olduklarında diplomalarında kazanıp girdikleri okulun isminin mi, yoksa ‘devredildikleri’ okulun isminin mi yazacağı. Tasarıya göre, bölünen üniversitelere ‘paylaştırılan’ fakülte ve bölümlerde okuyan öğrencilerin diploma ve mezuniyet belgelerinde, istemeleri durumunda eski üniversitelerinin adı yazacak.

Tasarıya göre bölünmesine karar verilen 10 üniversite şöyle: İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Yeni kurulacak olan beş üniversiteden ise üçü devlet; kalan ikisi vakıf üniversitesi olacak. Tasarıya göre, kurulacak devlet üniversiteleri, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji; vakıf üniversiteleri ise İstanbul Tuna ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi olarak adlandırılacak.

“KÖKLÜ EĞİTİM KURUMLARINA KARŞI BİR HASETLERİ VAR”

Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Mustafa Görkem Doğan, konuyla ilgili BirGün’e konuştu. Üniversitelerin bölünmesinin eğitimin kalitesine bir katkısının olmayacağının altını çizen Doğan, “Fakülte aynı fakülte, dolayısıyla rektörlüğün adının ‘İbni Sina’ olması bir şeyi değiştirmez.” dedi.

Doğan, üniversitelerin bölünmesinin sebebini ise şöyle açıkladı: “Uzun zamandır bunu yaptıklarını görüyoruz. Köklü okulları şekil değişikliğine uğratarak ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. Bunu Cağaloğlu Anadolu’da da, İstanbul Erkek’te de gördük. Şimdi de İstanbul Üniversitesi’nde görüyoruz. Köklü kurumları bu şekilde aşındırmak, bu hükümetin politikası. Köklü eğitim kurumlarına karşı bir hasetleri var.”

Doğan, üniversite sayılarıyla eğitimin kalitesi arasındaki ilişkiyi ise şöyle anlattı: “Sadece İstanbul Üniversitesi değil; Konya Selçuk Üniversitesi gibi üniversiteler de köklü. Mesela Konya’da zaten iki tane devlet üniversitesi var. Üçüncüyü açınca Konya’da eğitim kalitesi falan değişmez; yani artmaz. Hiç üniversite olmayan bir yere üniversite açarsanız anlamı vardır; zaten 2-3 üniversitesi olan bir yere yine üniversite açarsanız oradaki eğitim kalitesi hiçbir şekilde değişmez.”

“YENİ ÜNİVERSİTE DEĞİL; NİTELİKLİ EĞİTİM İSTİYORUZ”

İstanbul Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencisi olan Derya, her 100 üniversiteden 95’inin niteliksiz eğitim verdiğini söyledi ve şunları ekledi: “Böyle bir şey olamaz, biz ismi için çalışıp çabalayıp zar zor kazandığımız okulumuzdan sırf üniversite sayısı artacak diye kovuluyoruz, hayatımızla oynuyorlar. Sürekli yeni üniversite açıp durmak çözüm değil; var olan üniversiteleri nitelikli hale getirmeleri gerek.”

Sakarya Üniversitesi’nde Sosyoloji okuyan Emre, yeni üniversitelerin açılmasını doğru bulmadığını şu sözlerle anlattı: “Daha geçen yıl üniversite kontenjanlarında açık kalmasına rağmen yeni üniversitelerin açılmasını doğru bulmuyorum. Onun yerine zaten olan üniversitelerin kalitesi ve imkânları artırılmalı.”

Yine İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde olan Berkay ise şöyle konuştu: "Bilim bu şekilde nitelikli hale gelmez, bu politika sadece genç işsizler doğurur. Ayrıca öğrencileri de mağdur ettiler; çünkü insanlar o üniversitenin popülerliğine ve eğitim kalitesine güvendiklerinden bu seçimi yaptılar.” Açıklamanın yangından mal kaçırır gibi yapılmasının endişe verici olduğunu belirten Berkay, “Ayrıca taşınma durumu söz konusu olursa hangi rant kapılarının açılacağı da belirsiz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN #ÜNİVERSİTEMEDOKUNMA TEPKİSİ

Tasarının Meclis’e sunulmasının ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Twitter’da #ÜniversitemeDokunma ve #FakültemeDokunma etiketleriyle bölümlerinin ve fakültelerinin açılacak başka bir okula devredilmesine tepki gösterdiler. Yeni üniversite değil; kaliteli eğitim istediklerini belirten öğrenciler, okulun köklü yapısına vurulan darbenin altını çizdi ve okullarının adının değiştirilmesine de karşı çıktı.

Öğrencilerden bazılarının tweetleri ise şöyle:

Hasan Kunsar‏ @HasanKnsr:

Üniversitelerin sayılarını değil, üniversitelerdeki eğitim kalitesini arttırın! #ÜniversitemeDokunma

Julia Kütnaroğlu‏ @juliakutnaroglu:

İstanbul Üniversitesi’nin İletişim dahil birçok fakültesi kapatılıp İbni Sina Üniversitesi’ne devrediliyor. Bunca yıllık geçmişe, misyona ve en önemlisi bizlerin emeğine ne olacak? #ÜniversitemeDokunma

ada‏ @_kirikhava_:

Her fakültenin yıllar içinde binbir emekle oluşturduğu bir tarihi, kültürü, kimliği var. Bırakın o tarih, o kültür, o kimlik yaşasın. Bırakın kurduğunuz okullar da kendi tarihini, kültürünü, kimliğini kendisi oluştursun. #ÜniversitemeDokunma

ONLARCA BÖLÜM ‘PAYLAŞTIRILDI’

10 üniversitede bulunan bazı fakülte ve bölümler, kurulan yeni üniversitelere pay edildi.

Bölünen üniversiteler içinde ‘paylaştırılan’ bölüm ve fakülteler ise şöyle:

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesiyle ortaya çıkacak İbni Sina Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Diş Hekimliği, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, İletişim, Spor Bilimleri, Veterinerlik, İstanbul Tıp ve Çapa Tıp Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veterinerlik, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Gazi Üniversitesi’nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro, Yabancı Diller Yüksekokulları, Adalet ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnönü Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Turgut Özal Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Su Ürünleri, Ziraat, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri, Battalgazi ve Yeşilyurt Meslek Yüksekokulları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Trabzon Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Fatih Eğitim, Hukuk, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İletişim, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Devlet Konservatuarı, Araklı, Beşikdüzü, Maçka, Tonya ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Mersin Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Tarsus Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu; Tarsus, Tarsus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sütçü İmam Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Elbistan Mühendislik, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, İnsan ve Toplum Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri; Elbistan ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Hendek Eğitim, Söğütlü Spor Bilimleri, Arifiye Teknoloji, Sapanca Turizm, Ferizli Ulaştırma ve Lojistik, Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Batı Karadeniz Deniz Bilimleri Fakülteleri, Adapazarı Yabancı Diller, Kaynarca Uygulamalı Bilimler, Akyazı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları, Sapanca Turizm; Adapazarı, Geyve, Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karasu, Kaynarca Seyfettin Selim, Pamukova, Sapanca, Kocaeli, Karapürçek, Söğütlü ve Taraklı Meslek Yüksekokulları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erciyes Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Kayseri Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Seyrani Ziraat, Veteriner, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri; Bünyan, Develi Hüseyin Şahin, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Pınarbaşı, Safiye Çıkrıkçıoğlu, Sosyal Bilimler, Tomarza, Yahyalı ve Kayseri Meslek Yüksekokulları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Konya Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakülteleri, Teknik Bilimler Yüksekokulu, Lisansüstü Programları Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi'nin bölünmesiyle ortaya çıkacak Kütahya Sağlık Üniversitesi’ne dâhil edilecek bölümler: Diş Hekimliği, Tıp, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü