Ankara 5. İdare Mahkemesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Sözleşmeli Sanatçı Alımı Sınavı’nı ‘nesnel ve objektif bir şeklinde gerçekleştirilmediği’ gerekçesiyle iptal etti.

Opera ve bale sınavı yargı kararıyla iptal edildi
Melek Özde Serter

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Sözleşmeli Sanatçı Alımı Sınavı kurum yöneticileri tarafından yapılan usulsüzlükler nedeniyle mahkeme kararı ile iptal edildi.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yıllarca solistlik ve başdansçılık yapan Melek Özde Serter, 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavda başarısız bulundu.

Serter, yapılan sınavın puanlamasının adayların sınav başarısına göre değil, önceden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yöneticileri tarafından belirlendiği iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi olaya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sınav tutanakları incelendiğinde; tutanaklarda sınava giren bütün adayların isimlerine ve isimlerin karşısında adaylara takdir edilen puanlara yer verilmekle yetinildiği, tutanaklarda adayların performanslarının değerlendirilmesine yönelik herhangi bir değerlendirme kriterine ve takdir edilen puanların gerekçelerine yer verilmediği anlaşılmıştır. Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu sınavın nesnel ve objektif bir şeklinde gerçekleştirilmediği sonucuna varılmıştır. Dava konusu sınavda bu yönlerden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır”

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.