Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre; orman rejimine tabi olmayan alanlardaki sulak alan sınırları artık Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek.

Orman rejimine tabi olmayan yerlerde sulak alan sınırlarını artık Cumhurbaşkanı belirleyecek

‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de bugün yayınladı.

Buna göre; daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda olan orman rejimine tabi olmayan alanlardaki sulak alan sınırlarını belirleme yetkisi, söz konusu yönetmeliğin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı’na verildi.

Değişiklik öncesi ilgili yönetmelik maddesi şöyledi:

“Ulusal öneme haiz sulak alanların belirlenmesi ve tescili: Bir alanın ulusal sulak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından hazırlanacak etüt ve envanter raporu mahalli komisyona sunulur. Mahalli komisyon tarafından alanın ulusal öneme haiz sulak alan vasfında olduğuna karar verilmesi halinde dosya, Ulusal Sulak Alan Komisyonu’na sunulmak üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde alanın ulusal öneme haiz sulak alan vasfında olduğuna karar verilmesi halinde dosya, görüşülmek ve karar verilmek üzere Ulusal Komisyon’a gönderilir. Ulusal Komisyon’un da alanın ulusal öneme haiz sulak alan olduğuna karar vermesi halinde sulak alan sınırının tescili maksadıyla orman ve orman rejimine tabi alanlar ve Bakanlığın tasarrufunda olan alanlarda Bakanlıkça, bunun dışındaki alanlarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tescil ve ilan edilir.”

Yeni yönetmelikte bu madde şöyle değiştirildi:

“Ulusal öneme haiz sulak alanların belirlenmesi ve tescili: Bir alanın ulusal sulak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından hazırlanacak etüt ve envanter raporu mahalli komisyona sunulur. Mahalli komisyon tarafından alanın ulusal öneme haiz sulak alan vasfında olduğu tespit edilmesi halinde dosya Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde dosya, Ulusal Komisyon’a gönderilir. Ulusal Komisyon’da alanın ulusal öneme haiz sulak alan olduğu tespit edilmesi halinde orman rejimine tabi olmayan alanlarda sulak alan sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir ve tescil için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilir. Orman ve orman rejimine tabi alanlar ve Bakanlığın tasarrufunda olan alanlarda sulak alan sınırları Bakanlıkça belirlenir.” (ANKA)