Orman talanlarına engelleme

24.12.2009 14:57 ARŞİV
Danıştay’ın madencilik faaliyetlerini genişleten yönetmelikte yürütmeyi durdurma kararı vererek doğa tahribatının önüne geçmesini

Danıştay’ın madencilik faaliyetlerini genişleten yönetmelikte yürütmeyi durdurma kararı vererek doğa tahribatının önüne geçmesini yorumlayan uzmanlar, “Karar hemen uygulanmalı” dedi

Danıştay 8. Dairesi, 9 Kasım da verdiği yürütmenin durdurulması kararı ile tüm yurtta yürütülen madencilik faaliyetlerinin yasal dayanağını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki tüm madencilik faaliyetlerini etkileyecek olan kararı değerlendiren Elele Hareketi Dönem Sözcüsü Ertuğrul Barka “ ‘Her ne pahasına olursa olsun madencilik’ anlayışı yüksek mahkemenin kararı ile tarihin çöplüğüne gönderildi. Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2005'den günümüze verilen tüm izinler geçerliliğini yitirmiştir. Bu güne kadar verilen tüm izinler ise yasa dışı duruma gelmiştir” dedi.
Bakanlar Kurulu’nın 19 Ağustos 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan Maden Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile orman alanlarının da maden faaliytetlerinin kullanıma açıldığını hatırlatan Ertuğrul Barka, ülkenin her yerinin madencilik için talan edilmesine izin verildiğini, bu kararla tüm çalışmaların hukuksuz sayıldığını açıkladı. Karar gereği otuz gün içinde tüm madencilik faaliyetlerinin  durması gerektiğini söyleyen Barka, 2004 yılından bu yana başta Bergama, Kazdağları, Kozak, Efemçukuru, Kışladağ, Ulukışla olmak üzere hukuka aykırı olarak verilen tüm işletme ve arama izinlerinin geri alınmasını istedi.

TMMOB: TÜM İZİNLER GERİ ALINMALI
Dava avukatlarından  Av. Arif Ali Cangı ise Danıştay'ın yasa ile düzenlenmesi gereken bir konuyu Bakanlar Kurulu’na havale edilmesini hukuka aykırı bulduğunu belirterek, “Yüksek yargı kararında bu durumun yargı  kararlarını aşmaya dönük bir işlem olduğuna dikkat çekti. İdarenin savunmasını dahi almaya gerek duymadan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Şu saatten sonra verilen izinlerin geri alınması ve yeni bir Maden Yasası çıkarılması gerekiyor” diye konuştu. Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Genel Sekreteri Redife Koçak, “Mahkeme kararı derhal uygulanmalı, 2004 senesinden günümüze kadar başta Bergama, Kozak, Kazdağları, Efemçukuru, Kışladağ, Ulukışla olmak üzere hukuka aykırı verilen tüm izinler geri alınmalı, orman sayılan alanlar boşaltılıp tekrar eski haline getirilmeli” açıklamada imzası bulunan TMMOB’a bağlı odalar ise şöyle: Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası.GÜLSEN CANDEMİR- CİHAN ELİGÜZEL