Osmansızlar, Kaosmanlılar
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Osmanlıcılık da Osmanlı karşıtlığı da çoraklaştırıcı. Saldırgan
Osmanlıcılara “Kaosmanlılar”, Osmanlı tarih ve birikimini dışlayanlara
“Osmansızlar” diyorum.
Kendimi “dünya yurttaşı” saydığım 1968’den beri temel dileğim
sınıfların ve sınırların aşılabildiği bir dünya toplumu. Laik,
demokratik, ekososyalist bir federal dünya cumhuriyeti iyi olmaz mı?
Türkiye Cumhuriyeti gerilemeye rağmen anayasada yazıldığı gibi “insan
haklarına dayalı, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti”
olabilmeli. Yalnız kendimiz için değil, dünyanın geleceği için de.
Sorumluluk Dünyadaş yurttaşların.