Google Play Store
App Store
Oyun alanlarında bile pestisit var

HABER MERKEZİ

Tüm dünyada, 1940’lardan bu yana kimyasal ve sentetik pestisitlerin kullanımı büyük bir hızla artıyor. Pestisit kullanımı, tarlada uygularken direk olarak çiftçileri, ürünü alan tüketicileri ve suya karışarak çevre halkının sağlığını ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor. Araştırmalardan elde edilen veriler, pestisitlerin yaygın ve hatalı kullanımının etkilerinin önemli bir küresel sağlık sorunu olduğunu gösteriyor. Türkiye’de endüstriyel tarımda sıklıkla kullanılan pestisitleri yasaklanması için Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, yeni bir projeye başladı. ‘Zehirsiz Kentlere Doğru’ adını taşıyan proje ile pestisitin zararlarına dikkat çekmek ve alternatif uygulamaların yerel yönetimlerce kullanılmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

Buğday Derneği, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı işbirliği ile belediyelerle bir anket çalışması yapıp, uzmanlarla birlikte durum analizi yapacaklarını; zehirsiz ve alternatif uygulamalar konusunda yerel yönetimlere bilgilendirme yapacaklarını söylüyor. Proje kapsamında belediyelere yönelik, alternatif uygulamaları içeren bilgilendirici materyaller ve bir web sitesi hazırlanması; kentlerdeki pestisit kullanımının zararları ve alternatif uygulamalar konusunda farkındalık oluşturmak için, kentte yaşayanlara yönelik iletişim faaliyetleri yürütülmesi amaçlanıyor.

Çocuklar tehlikede

Sadece tarımsal üretimde değil; kentlerdeki park ve bahçeler, yeşillik alanlar, spor sahaları gibi yerlerde kullanılan pestisitlerin de, bir an önce çözülmesi gereken önemli bir sorun olduğunu belirten Buğday Derneği; TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 92,3’ünün şehirlerde ve ilçelerde yaşadığını hatırlatıyor.

İtalya’nın Güney Tirol eyaletinde yapılan bir araştırmanın, kentlerdeki pestisit ve biyosidal tehlikesini ortaya koyduğuna dikkat çeken Buğday Derneği İletişim Koordinatörü Turgay Özçelik, bu tehlikenin özellikle çocukları tehdit ettiğini ifade etti: “Şubat 2021’de yayımlanan araştırmada, Güney Tirol’de çocukların oynadığı alanların yüzde 45’inde pestisit kalıntısı tespit edildi. Araştırma için çocukların en çok oyun oynadıkları dönemlerde 19 çocuk parkı, dört okul bahçesi ve bir pazar yerinden 96 farklı çim örneği alındı ve incelendi. Toplanan numunelerde 32 farklı tarım zehiri bulundu. Bu zehirlerin yüzde 76’sı hormonal sistem bozucu pestisitler. Hormonal sistem bozucu pestisitler, doğal hormonların fonksiyonlarını taklit etme ya da hormon üretimi süreçlerini baskılama/uyarma yoluyla enerji metabolizmasında bozulmalar, mental bozukluklar, kanser, cinsiyet gelişimi bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, doğum anomalileri, sperm sayılarında azalmalar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Özellikle çocuklar, hormonal sistem bozucu pestisitlerden daha fazla etkileniyor.” Proje Danışmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba ise “Halk sağlığını korumak için STK’lar, belediyeler, akademisyenler ve kamu kurumları birliği halinde çalışması gerekiyor” dedi.