‘Özel’leştirmeye durdurma kararı

Aycan KARADAĞ

İzmir Karşıyaka Atakent Mahallesi’nde bulunan Bilfen Koleji’ne ait arazinin statüsünün değiştirilmesine yargı ‘dur’ dedi. Söz konusu arazi ‘spor alanı’yken İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 17 Temmuz 2020’de alınan kararla; ‘özel eğitim alanı’ ve ‘park ve yeşil alan’ olarak değiştirilmişti. Planın iptali için TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından dava açılmıştı.


Dava sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, plan değişikliğinin kamu yararı taşımadığını ve ‘spor alanı’ plan kararının kaldırılmasını zorunlu kılacak bir gerekçe bulunmadığını belirtti.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nce kararla ilgili yapılan açıklamada, “Kamusal alanların yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Anayasa’nın 10’uncu maddesinde, ‘Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar’ ifadesi bulunuyor. Güvence altına alınan eşitlik ilkesini yok edecek şekilde kamuya ait taşınmazların yürürlükte bulunan plan kararlarına rağmen satılması ve sonrasında plan değişiklikleri bu alanların kaybedilmesine sessiz kalmayacağız. Konunun takipçisi olacağız” denildi.