İşçilere asgari ücretin iki katından az olmamak üzere ücret ödenmesi, çalışma saatlerinin azaltılması ve izin sürelerinin arttırılması sonucu ortaya çıkan ek maliyeti devlet karşılayacak

Özel sektör ek maliyetlere katlanamıyor: Maden işverenine devlet desteği

BİRGÜN/ ANKARA

Yeraltı maden işverenlerinin maliyet artışlarını karşılamak amacıyla destek verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Destek uygulaması 12 Haziran 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacak.

Karara göre, 11 Eylül 2014 itibarıyla sözleşme veya rödovans sözleşmesi kapsamındaki işletmelerden linyit ve taşkömürü ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemiyle üretim veya hazırlık yapanlar desteklerden yararlanacak.

Yer altında çalışanlara asgari ücretin iki katından az olmamak üzere ödenecek ücretler, işçilerin haftalık çalışma süresinin kısaltılması ve yılık izin sürelerinin arttırılması sonucu ortaya çıkan ek maliyet devlet tarafından karşılanacak. Yer altında çalışan işçi başına işverene sağlanacak destek, güncel aylık brüt asgari ücret esas alınarak ve işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı tüm teşviklerin toplamı düşürülerek hesaplanacak. Aynı ruhsat sahasında ve aynı sicil numarasıyla birden fazla yer altı kömür ocağı işletmesi bulunması ve ocaklardan birinin faaliyeti durdurması durumunda işverenler destek ödemesinden yararlanamayacak.

SORUNLU İŞYERLERİNE DESTEK YOK

Karara göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında üretimin durdurulması kararı alan, işçilere ücretlerini ödemeyen işverenler destek alamayacak. Açık veya yer altı üretiminin yapıldığı sahalarda üretilen kömürü yer altı üretimi olarak bildiren veya dışarıdan kömür alan rödovansçılara ödenen destek tutarı faiziyle geri alınacak.