Özelleştirmeler yurttaşı çarptı

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün’ün AR-GE ve bakım-onarım için Hazine’den pay alan, bu amaçla gerçekleştirilen ihaleleri ise kendi bünyelerindeki şirketlere veren elektrik dağıtım şirketlerinin ihale oyunuyla ilgili haberleri Sayıştay denetimleri ile netlik kazandı. Dağıtım şirketlerinin ihalelerine, bu şirketleri yöneten kişilerin ortağı olduğu başka şirketlerin de katılabildiği, ihale sonucunda imzalanan sözleşme bedelinin bir kısmının da tarife yoluyla tüketiciden karşılandığı açığa çıkarıldı.

Elektrik dağıtımının 2013 yılında 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesi, biriken borçları ve altyapı eksikliklerini beraberinde getirdi. Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel son beş yılda üç kat artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin olağan hale gelmesine neden oldu.

REKABET ORTAMI YOK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mali hesaplarında yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda hazırlanan raporlarda ise elektrik dağıtım şirketlerine yönelik çarpıcı tespitler yer aldı. Dağıtım şirketlerinin ihalelerine, bu şirketleri yöneten kişilerin ortağı olduğu başka şirketlerin de katılabildiği öğrenildi. Sayıştay denetçileri, “İhale sonucunda imzalanan sözleşme bedeli yatırım tutarını oluşturmakta ve bu tutar tarife yoluyla en nihayetinde tüketicilerden alınmaktadır” diyerek şirketlerin harcamalarının yurttaşın sırtına yüklendiğini belirledi. Denetçiler, “Rekabet ortamının daha sağlıklı oluşturulmasının elzem olduğu anlaşılmıştır” diyerek EPDK yetkililerini uyardı.

USULSÜZ KİRA GELİRİ

Elektrik dağıtım şirketlerine yönelik tespitler bunlarla da sınırlı kalmadı. Şirketlerin, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan trafo merkezleri ile aydınlatma ve nakil direkleri gibi taşınmazlardan kira geliri elde ettiği tespit edildi. Kurumun mali hesaplarını mercek altına alan Sayıştay denetçisi, “Sözkonusu taşınmazların kiralanıp kiralanmayacağına mülk sahibinin, yani TEDAŞ’ın karar vermesi gerekmektedir” diyerek şirketlerin kira geliri elde etmesinin usulsüz olduğunun altını çizdi.

EPDK’ye yönelik denetim raporunda yer alan diğer bazı tespitler ise şunlar oldu:

•AR-GE harcamaları, dağıtım tarifesinin bir unsuru olarak düzenlendi.

•Doğalgaz abonesi kamu kurumları güvence bedelinden muaf tutulmadı.