Resmi Gazete’de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’yla ilgili 11 Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı. Kararlar arasında Milas ve Kuşadası’nda bulunan 19 hazine taşınmasının özelleştirme kapsamına alınması da var.

Özelleştirmeyle ilgili 11 Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’yla ilgili 11 adet Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı. Bazı kararlarda taşınmazlar özelleştirme kapsamına alınırken bazı özelleştirme kararları iptal edildi, diğer bazı kararlarda ise özelleştirme kapsamına alınan alanlarla ilgili planlar ve değişiklikleri onaylandı.

Bunların arasında Bodrum-Gökçebel; İstanbul Büyükçekmece ile İzmir Aliağa için yapılan imar plan değişiklikleri de yer alıyor. İmar planı değişikliklerine yapılan kimi itirazlar reddedildi; ikisi kısmen kabul edildi.

Kararlara göre, Hazine adına kayıtlı Aydın Kuşadası ve Milas ile Adana-Çukurova-Kireçocağı’ndaki; TEİAŞ’a kayıtlı Ankara, Yenimahalle, Macun 1 Mahallesindeki taşınmazlar Özelleştirme Kapsam ve Programına alınarak 2025 yılı sonuna kadar özelleştirilecek.

Özelleştirme; “satış; kiralama; gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar; mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da bir kaçı birlikte uygulanarak yapılabilecek.”

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana-Karataş-Bebeli Mahallesi 148 ada 1 parseldeki 207,789 m² taşınmazın özelleştirilmesi için yapılan ihale sonucunda belirlenen 8 milyon 250 bin liraya satılması ile Adana Ceyhan’daki 9 adet taşınmazdaki maliye hisselerinin 23 milyon 600 bin liraya satılmasına ilişkin ihale kararları onaylandı.

Aşağıda kararların ayrıntısı verilmiştir.

3493 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Maliye Hazinesine kayıtlı aşağıdaki çizelgede ayrıntısı gösterilen Aydın İli Kuşadası ve Milas İlçelerindeki toplam 717,591 m² yüzölçümlü taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı,

ozellestirmeyle-ilgili-11-cumhurbaskanligi-karari-resmi-gazete-de-yayimlandi-837696-1.

3494 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

6/7/2015 tarihli ve 2015/59 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan taşınmazlar listesinin 1’inci sırasında yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Adana ili, Çukurova ilçesi, Kireçocağı Mahallesi 5189 ada, 1 parseldeki taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin kısmının iptaline,

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Adana İli, Çukurova ilçesi, Kireçocağı Mahallesi, 14877 ada, 1 parsel ile Adana, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 14879 ada 1 parselde bulunan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

3495 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

TEİAŞ’ın Ankara, Yenimahalle, Macun 1 Mahallesi 42876 ada, 4 parselde bulunan taşınmazın özelleştirme programına alınmasına,

3496 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın,Kuşadası, Güzelçamlı Mahallesi 440 ada 4 numaralı parsele ilişkin; “Ticaret-Turizm-Konut alanı, Trafo Alanı, Genel Otopark Alanı, Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan plan değişikliklerinin onaylanmasına,

3497 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Maliye Hazinesinin Erzurum Palandöken Köşk Mahallesi 192 ada, 480 parsele ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Gelişme Konut alanı; Ticaret-Konut alanı; belediye hizmet alanı; ilkokul alanı; sosyal tesis alanı” öngörülen imar plan değişikliklerinin onanmasına ve karar değişikliklerinin yerine getirilmesi konusunda ÖİB’nin yetkili kılınmasına,

3498 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Mülkiyeti Maliye Haziresi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul, Büyükçekmece, Merkez Mahallesi 766, 1509 ve 4625 parsellere ilişkin özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Gelişme Konut alanı; Ticaret-Konut alanı; belediye hizmet alanı; ilkokul alanı; sosyal tesis alanı” öngörülen imar planı değişikliklerinin onanmasına ve karar değişikliklerinin yerine getirilmesi konusunda ÖİB’nin yetkili kılınmasına,

3499 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Mülkiyeti TEİAŞ’a kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir Aliağa İlçesi Aliağa Mahallesi 872 ada 4 parsele ilişkin özelleştirme İdaresince hazırlanan; “Yerleşik Konut alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliklerinin onanması ve gereklerinin yerine getirilmesi için ÖİB’nin yetkili kılınmasına,

3500 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla- Bodrum-Gökçebel Mahallesi 781 ada 4 parsele ilişkin olarak Özelleştirme İdaresince Hazırlanan ve CB Kararı ile onaylanan plana yapılan itirazların “sit alanının ve çizim tekniğinin düzenlenmesine” ilişkin kısmının kabulü ile öteki itirazların reddedilmesine,

3501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla-Bodrum-Gökçebel Mahallesi 609 ada, 3 parsele ilişkin olarak ÖİB’nca hazırlanıp CB Kararıyla onaylanan imar planı değişikliklerine yapılan itirazların sosyal ve teknik altyapı alanlarının düzenlenmesine ilişkin kısmının kabul edilerek öteki itirazların reddedilmesine,

3502 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Özelleştirme Kapsamında bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesin adına kayıtlı Adana-Karataş-Bebeli Mahallesi 148 ada 1 parseldeki 207,789 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi için yapılan ihale sonucunda belirlenen tutar olan 8 milyon 250 bin liraya satılma kararının onaylanmasına,

3503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla:

Adana Ceyhan’da 9 adet taşınmazın Maliye Hazinesi adına kayıtlı paylarının özelleştirilmesi için yapılan ihale sonucunda belirlenen 23 milyon 600 bin liraya satılma kararının onaylanmasına,

Karar verildi.

Kaynak: sol.org.tr