Özkıyım - Zihin 2.0
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Var kalma güdüsü
nasıl olur da
yok olma isteğine yol verir,
üstelik boyun eğer?
Somut canlara yardım
elimizde. Dr Murat Kemaloğlu
kendini buna adamış
bir yurttaş, Dünyadaş.
Terapi ve koruyucu
eğitimleri iledünya çapında bir
değerimiz. Antalya’daki
Ruhbilim Okulu’nun
(Soulscience School)
kurucusu, sağ olsun.
Temel yaklaşımı
insan-insan etkileşimine
öncelik tanımak
ve yaratıcılığı,
doğurganlığı teşvik ile
yaşama sevincini
diriltmek olarak
özetlenebilir –mi?
N
Zihin 2.0
Mezarmış, dikildim:
yarımı gömmüş/üm.
O zihnimden çekildim;
bitiverdi yıkıcı ‘düş’üm.
Kır(ıl)madan biteydi ya!
Saçmasapanmış dünya/m.
Ne panikler! Son uç: Kıvam.
Başarı mı? Yarım yüzyıl
çabadan Son Ra
–Son Yer’inde hayatımın?
Çözdüm yularını iç atımın:
Çekiliverdi aradan
en iç’ten bakan ben’e
bakana bakana bakan.
Bitiverdi tutsaklıklar;
yaşama sevinci var.
Çocukkenki çağlayan
kurumuştu, yine gür;
öz artık her an özgür.
Hiç yoktan iyidir -mi?
‘Yeni sürüm’ aklar mı
tüm geç(me)mişimi?
Aman aklamasın,
yanlışları saklamasın;
anlasın, yeter;
belki öyle biter
kendime işkenceler.
Zihin 1.0 meğer
dev/ingen çöplüğe uymuş;
amma yorucuymuş!
Verimler oldu, ama
acılarla daima.
Yaş 14 milyar 65;
barışılan bir ateş:
Zihin 2.0
dingin, bakıyor;
gülümseyerek akıyor.
Ten buruşmuş, ne gam;
bu da böyle bir kıyam:
umuş var; ufuk… -lar...