Trabzon’un Maçka ilçesinde, Ormanüstü mahallesindeki Paparza yaylasında ağaçların kesilmesine bölge halkı tepki gösterdi. Ormanüstü mahallesinde yaşayan Necmettin Şahinler, “Bizim peşkeş çekilecek bir hayatımız yoktur. Geleceğimizi baltalamayın, bizden sonraki nesillere verecek cevabınız olsun. Yaşamak için direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Paparza yaylasındaki ağaç kesimlerine bölge halkından tepki

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Ormanüstü mahallesinde, Paparza yaylasında; ağaçların “gençleştirme ve bakım çalışması” adı altında kesimine bölge halkı tepki gösterdi. Bir araya gelen halk adına açıklamayı Necmettin Şahinler yaptı.

Şahinler, şunları söyledi:

“PARANIZLA, EMEĞİNİZLE YÜZ YILDA ELDE EDEMEYECEĞİNİZ BİR SONUCUN HAZIRLANMASINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

“Bugün burada mahallemiz yaylalarında yapılmış ve yapılacak kesimlerin son yıllarda büyük artışlar gösterdiği hepimizce bilinmekte ve görülmekteyken, Yayla turizmine balta vuran, yaylacılığı, hayvancılığı bitiren, oksijenimizi yok eden, heyelan ve kuraklık gibi birçok felaketlere zemin hazırlayan, en küçük rüzgârı kasırgaya dönüştürecek, bu tehditkar tutuma bir an önce son vermek ve sesimizin duyulması amacıyla orman köylüleri ve yaylacılar olarak toplanmış bulunmaktayız. Paparza yaylamızda bulunduğumuz alanda yapılmaya başlanılan kesimler, Gençleştirme, yol ve bakım çalışması adı altında katliama dönüşmemelidir. Hele de bu durum; ayakta kalabilmek ve ekonomiyi güçlendirmek için ekonomik kaygıları ormanları yok ederek düzenlemek gafletinde bulunulmamalıdır. Doğamız sonsuz değildir. Kesilen ormanlar 20-30 yıl da ilk haline gelemeyecektir. Ormanlarımızın geleceği için tehdit olacak tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması zorunluluktur. Paranızla, emeğinizle yüz yılda elde edemeyeceğiniz bir sonucun hazırlanmasına sessiz kalmayacağız.

Ağaç olduğunda sel olmaz, kuraklık olmaz, heyelan olmaz tehlike arz etmez. Yıllardır gençleştirme ihtiyacı oluşmamış bu ormanın, 2018 yılından beri mi gençleştirme ihtiyacı doğdu? İnşaat sektörüne malzeme temin etmek için ihtiyaç olmadığı halde yol yapılması sıra kesim olması doğru mudur? Köylü ağaç kesilmeyeceğini biliyor ama bu eller bunu bilmiyor. Orman ve su verimliliktir. Tarih boyunca bütün göçlerin nedeni verimliliktir. Sonunda bizlere ağacı olmayan, buna bağlı olarak birçok canlı neslinin tüketildiği bir çöl bırakılmamalıdır.

“BİZİM PEŞKEŞ ÇEKİLECEK BİR HAYATIMIZ YOKTUR. GELECEĞİMİZİ BALTALAMAYIN”

Ormanlarımızı iyileştirme görevi yanında koruma sürekliliğini sağlama, ekolojik dengenin bozulmasını önleme görevi ilk olarak Orman Müdürlüklerinindir. Bu hassasiyet gösterilmediği takdirde birkaç yıl içinde felaketler yaşayacağız, bu kaçınılmaz hale gelmeden önlem alınmak zorundadır. Taleplerimiz; Bir, amaçsız olarak tıraşlama, sıra kesim şeklinde görünen kesimlere son verilmelidir. İki, ivedilikle yapılan ihaleler revize edilmeli ve damgalanan sağlıklı ağaçlar ile fidanlar kesim kapsamından çıkarılmalıdır. Üç, Ormanlarda kesim yapıldıktan sonrasında kesimden kaynaklı kirliliğin temizlenmesinin sağlanmalıdır. Dört, Ağaç kesimleri sırasında meydana gelen kayıp kaçak önlenmelidir. Beş, Yok etmek yerine yaşatma iradesi ortaya koyularak çalışmalar planlanmalıdır…

Bizim peşkeş çekilecek bir hayatımız yoktur. Geleceğimizi baltalamayın, bizden sonraki nesillere verecek cevabınız olsun. Bakım, gençleştirme vs. çalışmalarının gerektiği gibi amacına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile ormanlarımız yaşatılmaya çalışılmadığı takdirde amasız ve fakatsız sesimiz çok daha gür çıkacaktır. Yaşamak için direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz.”

“BÖYLE BİR HAYATI KİMSE KABUL EDEMEZ MUHAKKAK DİRENMEK ZORUNDADIR”

Bölge halkından Fatma Aydın ise bu köyde doğup büyüdüğünü ve herkesin gelecek nesil için direnmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Kesilen ağaçların hiç haddi hesabı yok damgalananın da haddi hesabı yok, halk bilmiyor. hepsini zaten bilse daha çok direnecek, bilse daha çok derdini anlatacak ama maalesef bunlar hep gizlice oluyorlar. Millet duymadan bilmeden oluyorlar onun için bu hayatın sonu yok, böyle bir hayatı kimse kabul edemez muhakkak direnmek zorundadır. Direnecek herkes direnecek çoluk çocuk… Kendi torunlarını düşünecekler kendi çocuklarını düşünecekler. Bugün ki hırsızlık kimseye yarar sağlamayacaktır.

Hiç ne gidene ne gelene, ne ölene, ne kalana burada torunlar gelecek arkadan. Herkesin çoluğu çocuğu var okumuş da görevini yapamayan çok insanlarımız var gençlerimiz var. Neden bu kuralsızlığımızın yüzünden biz kural istiyoruz, herkeste bir adalet kural olması gerekir, bu düzenin değiştirilmesi gerekir. Ben bu köyde doğdum burada öleceğim. Onun için doğamızı çok iyi düşünmeliyiz çok iyi korumalıyız. Bize doğamızdan fayda var kimseye vermeyeceğiz bu doğayı. Biz burada yaşayacağız torunlar yaşayacak gelecek yaşayacak. Turist gelecek herkes sevecek gezecek tatilini yapacak böyle ıpıssız yerde ne olacak, ormanlar böylesine çöl oldu mu ne olacak. Olacağı hiçbir şey yok hep ağlayacağız.”

“BUNU BİR AŞAMAYLA BERABER AŞIRI BİR DARBE VURARAK YAPMAK İSTENEN BİR KONUMLA ALAKALIDIR”

Bir diğer vatandaşı Şener Akbulut ise şöyle konuştu:

“Şimdi bu usulsüzlükle alakalı şöyle diyeyim ben şu anda burada bulunduğumuz konumda şu var aşırı ağaç kesimiyle alakalı buradayız. Normal yapılan bir şeye kimse davacı değil ki olmaz ama bugün de kanunda bildiğimiz gibi şunlar var. Bugün burada yapılması gereken ve yapmaya kalktıkları bir konum üzerinden şu var burada 5 bin küsur 6 bin küsur konumda bir kesim planlandı bu metreküp olayında tabi biz bunu söyleyelim anlaşılsın. Bunun yanında bu 80 ila 100 arasında bir hektara mukabele eder bu da 3 aşamadan geçer. Bu aşamalar şöyle bugün ki kanunla beraber birinci aşamasında bir hazırlık aşaması damgası vardır, ikincisi ışıklandırma davası konumuyla beraber devam eder, bu üçüncüsü de tohumlamadır. Bunlar 3 aşamadan oluşurlar, aynı zamanda bu aşamalar 15 ve 20 yıla mukabele eder bu bizim için şu anda bizim mücadele verdiğimiz konuma tamamen aykırı konumu da şudur: bunu bir aşamayla beraber aşırı bir darbe vurarak yapmak istenen bir konumla alakalıdır ve o yüzden buradayız”

Paparza yaylasında yapılan basın açıklamasına CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Turan Bektaş, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Taner Gür, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. (ANKA)