birgün

7° PARÇALI BULUTLU

EĞİTİM 05.07.2018 08:41

Patronlar eğitimde söz sahibi: İşçi öğrenciler patrona emanet

Patronlar eğitimde söz sahibi: İşçi öğrenciler patrona emanet

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN m.mertbildircin@gmail.com

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumları ile özel sektör arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde uygulanacak ikili mesleki eğitim programlarının yol haritası belli oldu. MEB’in, “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanan yönergede, ikili mesleki eğitim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerde aranan şartlar ile okulların ve işletmelerin uyması gereken kurallar sıralandı. Meslek lisesi öğrencilerinin ucuz işgücü olarak kullanılmasının önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen uygulamaya meslek lisesinde öğrenimine devam eden öğrencilerinin yanı sıra diğer ortaöğretim kurumlarından ayrılan öğrenciler de dahil edildi.

“Kalifiye işgücü yetiştirmek”
Meslek liselerinin özel sektöre devri konusunda ilk somut adımı Mayıs ayında atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Antep Sanayi Odası ile imzaladığı işbirliği anlaşmasının ardından süreci hızlandırdı. Mesleki ve teknik eğitim veren liseler ile işletmeler arasında imzalanan işbirliği protokollerinin usul ve esaslarını belirleyen, “İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi” son halini aldı. Okullar ile işletmelerin ortaklığıyla yürütülecek projenin amacı, “Özel uzmanlık gerektiren meslek dallarında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünü yetiştirmek” olarak açıklandı.

İşletmeler ile protokol
Yönergeye göre, ikili mesleki eğitim programlarına 20 yaşın altındakiler ile en az ortaokul ve imam hatip ortaokulunu tamamlayan öğrenciler kayıt yaptırabilecek. İlk şartı karşılayan öğrenciler, eğitim almak istedikleri meslek alanında faaliyet yürüten bir işletme ile mesleki eğitim sözleşmesi imzalayacak. İşletmeler, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çerçevesinde öğrencilerden sağlık raporu talep edecek. Tüm şartları yerine getiren ve kaydını yaptıran öğrenciler daha önce okuyup başarılı oldukları derslerden muaf tutulacak. MEB, projenin devamı için işletmeler ve bağlı oldukları meslek odaları ile protokol imzalayacak.

Teorik dersler işletmelerde
Meslek liselerinde yapılacak eğitim, işletmelerin istekleri doğrultusunda düzenlenecek. Okulun bina ve tesisleri tüm yıl öğretime açık tutulacak. Öğrencilerin hangi gün ve saatlerde öğrenim görecekleri, işletmelerin istekleri de dikkate alınarak yıllık çalışma takviminde belirtilen esaslara göre okul müdürlüğünce planlanacak. İşletme isterse, derslerin bir bölümü atölyede gerçekleştirilecek.

Mesleki sertifika
İkili mesleki eğitim programlarında kayıtlı öğrenciler dönem sonlarında sınava girecek. Sınavın sorumluluğu, meslek odaları ve sanayi birliklerinin oluşturacağı sınav komisyonlarında olacak. Odalar ve birlikler, sınavların yapılacağı tarihten en az bir ay önce sendikalar ile il-ilçe milli eğitim müdürlüğünden sınav komisyonunda görevlendirilecek temsilcilerin isimlerini isteyecek. Sınavda başarılı olan öğrenciye mesleki sertifika verilecek.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız