birgün

23° AÇIK

GÜNCEL 03.01.2017 09:58

Penguen medyası ‘hakikat’ peşinde!

Penguen medyası ‘hakikat’ peşinde!

NURAN GÜLENÇ
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreter YardımcısıBirleşik Metal-İş Sendikası’nın “Üye Kimlik Araştırması” bir kısım medyanın beklenmedik ilgisine mazhar oldu. Her fırsatta, kendisi gibi düşünmeyenleri hedef tahtasına koyan, gazeteciliği değil ama tetikçiliği kendine yol seçmiş olan Yeni Akit fitili ateşledi. Penguen kanalı ise ihbarı referans bilip bu “gerçekleri” yazmaya soyundu. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yıllardır dönemsel olarak yaptığı 116 soruluk “Üye Kimlik Araştırması”ndan iki soruyu çekerek, bunlar etrafında bir bardak suda fırtına koparmaya çalıştılar. Sendikamız, bu tür saldırıların kendine değil işçi sınıfına yönelik olduğunun bilincindedir, geri adım atma niyetinde değiliz, bu böyle biline….

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikaların toplumsal etkilerinin giderek azaldığı günümüzde, üyelerinin beklentilerini dikkate alarak örgütlülüğünü artırmak için yollar arayan ve kendini sürekli yenileyen, bunu yapmak için akademik dünyayla sıkı bağlar kuran ve kurmaya çalışan bir sendikadır. Sendikanın, akademi dünyasıyla girmiş olduğu bu yakın ilişki, sendikal politikalarının belirlenerek hayata geçirilmesine etkilidir. Bu işbirliği aynı zamanda emek alanında ciddi bir birikimin oluşmasına da katkı sunuyor. Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye sendikal hareketinin önemli bir eksiği olan akademi-emek işbirliğini, gerek akademik yayınlar ve ortak etkinlikleri, gerekse akademiye kaynak oluşturan araştırmaya önem veren yapısıyla kurmuş bir sendikadır.

Birleşik Metal-İş Sendikası, dönemsel olarak yapmış olduğu çalışmalardan biri olan “Üye Kimlik Araştırması”nı tekrar yenileme kararı aldı. Sendikanın uzman ekibi, akademisyenlerden almış olduğu destekle, üyelerinin ekonomik sosyal ve kültürel eğilimlerini ölçmek için bir anket çalışması başlattı. Sendikanın tamamıyla üyelerinin profilini çıkartmayı ve eğilimlerini, beklentilerini belirlemeyi ve çıkan sonuçlara göre de sendikanın çalışmalarını gözden geçirmeyi hedeflediği bir anket çalışması niteliğinde. Bir sendikanın üyelerini tanımak, onların eğilimlerini görmek istemesinden daha doğal ne olabilir ki..

Üye kimlik çalışması

Ama bu sefer öyle olmadı. 30 bin üyesi olan sendikanın 1500 üyeden oluşan örneklem üzerinden yapacağı bu bilimsel çalışma, sanki bütün işçileri fişlemek için yapılmış bir istihbarat faaliyeti gibi sunularak, bir kısım medya aracılığıyla sendikayı karalama faaliyetine dönüştürülmeye çalışıldı.

Benzer sorularla 1994, 1999 ve 2008 yıllarında da yapılan araştırmalar, sendikanın politikalarını belirlemede önemli bir kaynak oluşturmuş, sendika sonraki yıllarda üyelerinin eğilimlerine göre çalışmalarını şekillendirmiştir. Ayrıca, kamuoyu ile de paylaşılan anket sonuçları, birçok akademik çalışmaya da referans oluşturmuştur.

Toplumsal cinsiyet, güncel siyasal gelişmeler, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ekonomik zorluklar, borçlanma düzeyi, demografik yapı, kültürel etkinler gibi konularla sendikaya bağlılık ve sendikadan memnuniyet düzeyini ölçebilecek soruların yer aldığı 116 sorudan oluşan anket, sendikanın üyelerinin sendikadan beklentilerinin bilimsel yöntemlerle açığa çıkartılması amaçlanmaktadır.

Pek çok anket firmasının yapmış olduğu çalışmalarda sorulan soruların benzeri olan anket soruları, kapalı zarf ve ad-soyad bilgisi alınmadan yapılmaktadır. Her aklı başında vatandaşın bildiği üzere, kimlik bilgisinin olmadığı hallerde fişleme olamaz. Kamuoyu araştırma şirketlerinin sürekli yaptığı ve gündemimizin sıcak başlığı olan Başkanlık sistemi üzerine anket sonuçlarının ardı ardına yayımlandığı bu günlerde, onların yapmış olduğunu da bu mantığa göre fişleme olarak değerlendirmek mümkündür.

Araştırmanın sendikal politikaya katkısı

2008’de yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar, daha sonraki yıllarda sendikal stratejilerin belirlenmesinde merkezi rol oynamıştır. Bu araştırmanın sonuçları hâlâ Birleşik Metal-İş’in web sitesinde yer almaktadır.

Bu çalışmanın ardından, sendikaya katkılarından birkaçına değinmekte fayda var. Borçluluk düzeyinin yüksekliğine rağmen, genç işçilerin mücadele eğilimlerinde yükseklik gözlemlenmiş, buradan hareketle metal işverenleri ile yapılan toplusözleşme görüşmelerinde daha ısrarcı ve sonuç alıcı bir süreç örgütlenmiştir.

Ayrıca kültürel alanda sendika üyelerinin tiyatro gibi kültürel etkinliklere katılımındaki düşüklüğü göz önüne alınarak, sendika bünyesinde tiyatro çalışmaları organize edilmiş, etkinliklerde tiyatro ve benzeri görsel sanatlara yer verilmiştir.

Kadın üyelerimizin sendikaya mesafeleri çalışmanın bir başka çıktısı olmuş, kadın üyelerin sendikada kendilerini ifade edebilmesi için onlara yönelik etkinlik düzenlenmiş, eğitim çalışmaları gündeme alınmış, kadınların özel taleplerine toplusözleşmelerde yer verilmeye başlanmıştır.

İşçiler arasında internet kullanımındaki artışın belirlenmesi üzerine sosyal medya alanında sendika kendisini yenileyerek, üyelerine sosyal medya aracılığı ile ulaşmanın zeminini oluşturmuştur.

Sendika üyelerinin ağırlıklı olarak kendilerini milliyetçi ve muhafazakâr olarak tanımlaması, geçmiş dönemden önemli bir farklılaşma olarak tespit edilmiş, bu sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmış, muhafazakârlaşma ve sendikal mücadele arasındaki ilişki ayrıca irdelenmiştir.

Bilimin ışığında yola devam

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye’de işçilerin hakları için her platformda mücadele etmekten, sokağı kullanmaktan çekinmeyen bir sendikadır. Üye sayısının her geçen gün artması, bu durumun bir ifadesidir. Birleşik Metal-İş’in güçlenmesi, sermaye çevrelerini olduğu kadar, sermaye ile kader birliği etmiş, varlık koşulu sermayeye biat olan işveren yanlısı sendikaları da rahatsız etmektedir. Nitekim bu karalamanın arkasında da bir sarı sendikanın olduğu çok açıktır. Bu karalamanın merkezinin de, bu anlayışın kendisini ifade ettiği, Türkiye’de gazeteciliğin de pespayeliğinin merkezi haline gelen, tetikçi bir gazete olması şaşırtıcı değildir. Bu koroya, kamuoyunda yapmış olduğu yanlı haberlerle giderek inandırıcılığını yitiren ana akım medyadan da destek gelmesi tesadüf değildir.

Bir sendikanın yapmamasının eleştiri konusu olması gereken böylesi bir bilimsel çalışmayı, içinden kimi sorular çekilerek fişleme çalışması olarak tanımlamak ve kamuoyuna medya aracılığıyla servis etmek, Türkiye’de giderek genel bir davranış haline gelen, yüzeysel bilgiyi gerçek bilginin üzerinde tutan bilgisel erozyonun bir parçasıdır.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın temel ilkelerinden biri olan tüm siyasi partilerden bağımsız davranma geleneği, işçi sınıfının bağımsız eylemi ve kendi örgütlülüğüne güvenme, işçi sınıfının çıkarlarını zedeleyecek her türlü karara karşı ilkeli tutumu Birleşik Metal İş Sendikası’nı, emek düşmanı çevreler tarafından hedef haline gelmektedir. Birçok kez yapılmış bilimsel bir çalışmayı bahane ederek sendikayı itibarsızlaştırmaya çalışmanın maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Bilinmelidir ki, bu saldırılar Birleşik Metal- İş Sendikası ile üyeleri arasındaki bağlığı daha da artıracaktır. Birleşik Metal-İş, inandığı yolda, aklın ve bilimin ışığında çalışmalarına devam edecek, patronların ve gelip geçici olan hükümetlerin değil üyelerinin beklentilerini karşılayacaktır. Amacımız, üyelerimiz başta olmak üzere tüm işçi sınıfına, insan onuruna yakışır bir iş ve onların düşüncelerini açıkça savunabildikleri özgür bir yaşam inşa etmektir.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız