birgün

8° AÇIK

GÜNCEL 13.12.2016 09:00

Prof. Dr. Lee: Singapur'da okullar laik, seküler bir alan içerisinde

Singapur Ulusal Eğitim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sing Kong Lee, "Öğrencinin yeteneğine göre eğitim, öğretmen kalitesi, yüksek bütçenin nasıl harcandığı başarı faktörlerinin başındadır" diyor

Prof. Dr. Lee: Singapur'da okullar laik, seküler bir alan içerisinde

BURAK ABATAY @abatayburak

PISA 2015 sonuçları geçen hafta eğitimi yeniden tartışmaya açtı. Fen bilimleri, matematik ve okuduğunu anlama alanlarında 15 yaşındaki öğrencilerin katıldığı test sonuçlarındaki Türkiye’nin büyük başarısızlığı Türkiye gündemine oturmuşken dünyanın konuştuğu temel konu ise Singapur’un her üç alandaki büyük başarısı oldu. Singapur eğitimdeki kalitesinin bu seviyede olması için birçok kritere sahip. Ama bunlardan göze çarpan en net faktör, temel eğitimdeki öğretmenlerinin, en başarılı öğrencilerin yüzde 5’i arasından seçilmesi.

Eğitimdeki bu ve bunun gibi etmenleri ve Singapur’un bu büyük başarısını, Singapur Ulusal Eğitim Enstitüsü’nün kurucularından ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sing Kong Lee, BirGün’e değerlendirdi.

Prof. Lee, eğitim sisteminin ve öğrencilerin 21. yüzyıla adaptasyonunu en tepeye koyarak, “Eğitime ne kadar bütçe ayırdığınızdan çok, bütçeyi ne ve nasıl kullandığınız çok daha önemli” diyerek Singapur’un eğitimdeki başarısındaki temel yaklaşımı özetliyor.

»PISA 2015 ve TIMSS 2015 sonuçları gösteriyor ki, Singapur eğitim alanında oldukça başarılı bir ülke. Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her şeyden önce, Singapur eğitim sisteminin PISA tarafından yönlendirilmediğini ifade etmek isterim. Biz öncelikle uluslararası ve yerel koşulları taradıktan sonra Eğitimimizde Hedeflenen Sonuçlar (Desired Outcomes of our Education) (DOE) raporunu tesis ettik ki, böylelikle tüm bu raporlamalar eğitim unsurlarının planlanması ve geliştirilmesinde ve öğrencilerimizin 21. yüzyıla adapte olmasında bize rehberlik edebilsin.
DOE raporları, eğitim sistemimizin öğrencilerimizde kazanmasını istediğimiz şeydir. PISA sonuçları da doğru yaptığımız icraatin göstergesi ve öğrencilerimizin 21. yüzyıla adapte olmasını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak için doğru yolda olduğumuzun bir teyididir.

»Bu başarıya nasıl ulaşabildiniz?
Başarıya katkıda bulunan birçok faktör var. Bu sonuca ulaşmak için yardımcı olan temel faktörleri şöyle sıralayabiliriz: Son derece kaliteli bir öğretim gücü, öğrencilerimizin yoğun çabaları ve ebeveynlerinin onlara sunduğu destekler, eğitime yoğun bir şekilde yatırım yapan bir Eğitim Bakanlığı ve DOE raporlarının elde edilmesi için dünyayla uyum sağlayan bir eğitim sisteminin varlığı. Tüm bu faktörler bizleri eğitimde başarıya ulaştırdı.

»PISA bizim için sadece sonuçtur diyorsunuz. Peki bu aşamaya nasıl gelindi?
Singapur 5.5 milyon nüfusu, 450 bin öğrencisi ve 33 bin öğretmeni olan bir ülke. Singapur hükümeti 2015 bütçesinde eğitime 12.1 milyar dolar ayırdı. Büyük bir rakam ayırmanın yanında parayı doğru yere harcamanız da önemli. Küçük bir ülke yüksek bütçe ile neyi, nereye, nasıl harcadığının planını yapıyor. Öğrencilere ayrıca becerilerine uygun farklı eğitim modelleri olanağı sunuluyor. Öğrenciler becerilerine uygun bir gelecek kurabiliyor. Öğretmen eğitimi, öğretmen yetiştirilmesi önemsenen bir konu.

»Üniversitelerde öğretmen yetiştirmek belirttiğiniz gibi eğitimde önemli bir husus olmalı. Bunu biraz daha açar mısınız?
Kaliteli bir öğretim gücü oluşturmak için, öğretime en iyi adayı çekmeniz gerekir. Öğretim mesleğinin prestijini arttırmak önemlidir. İyi bir aday istihdam olacaksa iyi eğitim almış olmalıdır. Öğrettikleri konunun hakimiyetine sahip olmalı ve öğretme sanatını da anlamalıdırlar. Bu öğretmenler farklı öğrenci profillerini, farklı öğrenme tercihlerini anlamalı ve her biri için doğru yaklaşımı benimsemelidirler. Singapur'da bu nedenle daima bir "düşünce öğretmeni" geliştirmeyi amaçlıyoruz. 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış olmalı, böylelikle bu tür becerileri öğrencilerine de verebilirler.

»Her ülkenin farklı eğitim politikaları vardır. Ve tüm bu ülkeler de en iyi eğitim sistemlerine sahip olduklarını iddia ederler. Size göre bir eğitim sisteminde yapılmaması gereken şeyler nelerdir?
Eğitim sistemi dediğiniz şey çok kültürlüdür ve çok spesifik bir içeriğe sahiptir. Bir modeli bütünsel olarak bir yerden diğerine ışınlayamazsınız. En iyisi, iyi sistemlerdeki iyi dersleri belirleyip almak ve bunları yerellik bağlamına uyarlamaktır. Boşlukların nerede olduğu ve bu boşluklar arasında nasıl köprü kurulacağı konusunda eğitim sistemini gözden geçirmek de önemlidir.

»Eğitim için harcadığınız bütçeyi diğer bütçelerle mukayese ettiğinizde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor?
Eğitime ayrılan bütçe evet çok önemlidir. Ama daha da mühim olan bu bütçeyi nerede ve nasıl değerlendirdiğinizdir. Her ne kadar diğer sistemlerle ilgili çok fazla yorum yapamayacak olsam da, Singapur Eğitim Sistemi ile ilgili şunu söyleyebilirim: Biz bütçemizin büyük bir kısmını iyi eğitim almış öğretmenler ve okul yöneticileri ile ilgili kaliteli bir öğretim gücü geliştirmeye yatırdık.

»Singapur'da özel okullar devlet okullarının kaçta kaçını oluşturuyor ?
Singapur'da neredeyse tüm öğrencilerimiz devlet okullarına devam ettiği için çok az sayıda özel okul var. Zaten ülkede de çocukların ilk 6 yıl temel eğitime devam etmesi yasayla zorunludur.

»Eğitimde dinselleşmeyi nasıl yorumluyorsunuz?
Açıklamış olduğum gibi, eğitim sistemleri kültür, din ve ulusal hedeflerle her bölgede farklılaşmıştır. Neyin doğru veya yanlış olduğuna dair yorum yapmak benim için uygun değil.

Singapur'da okullar laik, seküler bir alan içerisinde işletilmektedir. Ancak eğitim sistemimiz, çocuklarımızın bütüncül gelişimi üzerine yoğunlaşmaktadır; bu nedenle müfredatlarımızdaki değerler üzerinde durulmaktadır. Bütün öğrencilerimizin aldığı "Vatandaşlık Eğitimi" adlı bir modüle sahibiz. İçinde, öğrencilerimizin sahip olmasını istediğimiz bir takım temel değerlerimiz var.

Bunları şu şekilde sıralamak mümkün: a) Saygı, b) Sorumluluk, c) Dürüstlük, d) Bakım, e) Dayanışma ve f) Uyum. Bunlar evrensel değerlerdir ve öğrencileri, çeşitli girişimler aracılığıyla davranışlarında bu değerleri uygulamaya teşvik ediyoruz.

Sonuç olaraksa Singapur'da eğitimde istediğimiz bazı çıktılar var:

- Öğrencilerin kendine güvenen kimseler olması,

- Kendini keşfeden ve kendine yönelmiş öğrenci modeli

- Aktif katılımcı,

- Hayata dair ilgili bir yurttaş olmasını sağlayacak özellikleri inşa etmek istiyoruz.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız