Prof. Dr. Neşe Demirtürk: Dünyada her yıl 1 milyon insan viral hepatitlere bağlı nedenlerle ölüyor. Viral hepatiti olan 300 milyon kişi ise hastalığından habersiz.

Prof. Dr. Neşe Demirtürk: Riskli gruplar test yaptırın
Prof. Dr. Neşe Demirtürk, KLİMİK Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı

Hepatit, çeşitli bulaşıcı virüsler veya bazı ajanların neden olduğu bir karaciğer iltihabı. Viral hepatite yol açan beş ana virüsün (Hepatit A, B, C, D ve E) hepsi karaciğer hastalığına neden oluyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyondan fazla kişi viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise hastalığından habersiz 3.5 milyon hepatit B; 750 bin ise Hepatit C hastasının olduğu belirtildi.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, kronik hepatitlerin önlenebilir olduğunu belirterek “Kayıp milyonları test yaparak bulalım, hepatitten kurtulalım” dedi. Hepatit B ve C’nin kronik hastalığa yol açan ve dünya çapında yaklaşık 354 milyon insanı enfekte etmiş olan en önemli iki etken olduğunu vurguladı. Demirtürk, viral hepatite neden olan etkenlerin, ayrıntılı olarak tanımlanmış olan tanı testleriyle kolaylıkla saptanabildiğini ifade ederek “Bazı viral hepatit türleri aşılama yoluyla önlenebiliyor. DSÖ’nün bir araştırmasına göre, 2030 yılına kadar düşük ve orta gelirli ülkelerde aşılama, teşhis testleri, ilaçlar ve eğitim kampanyaları yoluyla tahmini 4,5 milyon erken ölümün önlenebileceği vurgulanıyor” diye konuştu.