Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile yol haritasını belirleyen Altılı Masa, Millet İttifakı adını aldı. Ankara’da gerçekleşen buluşmada hem seçime yönelik hem de seçim sonrası ittifakın atacağı adımlar duyuruldu. 2 bin 300’ün üzerinde maddeden oluşan metinde Varlık Fonu’nun kapatılmasından YÖK’ün kaldırılmasına, Cumhurbaşkanlığına bağlı uçakların satılmasından projelerin denetlenmesine dek pek çok başlık yer aldı.

Program tamam sıra adayda
6'lı Masa yol haritasını Ankara'da üç binden fazla kişinin katılımıyla duyurdu. (Fotoğraf: Depo Photos)

Haber Merkezi

Millet İttifakı adını alan Altılı Masa, ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna duyurdu. 2 bin 300’ün üzerinde maddeden oluşan metinde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofislerin kapatılması, uçaklarının satılması, Varlık Fonu’nun kapatılması, sınavlarda mülakat sistemine son verilmesi, YÖK’ün kaldırılması, Kamu-özel işbirliği projelerinin denetlenmesi gibi birçok öne çıkan nokta yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın 2023 seçimleri için Millet İttifakı olarak hazırladığı “Ortak Politikalar” metni Ankara’da yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla açıklandı.

Parti kurmaylarının açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıkta 2 bin 300’den fazla hedef, politika ve projeleri ortaya koyuyor.

Metnin ön sözünde “Temel hedefimiz, Türkiye’yi herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı, kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke haline getirmektir” denildi.

Metinle ilgili ilk sözü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak aldı. Öztrak’ın ardından kürsüye sırasıyla DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir çıktı.

HÜLLE ATAMALARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Öztrak konuşmasında, yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacaklarını, torba kanun uygulamasına son vereceklerini, milletler arası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece Meclis’e verileceğini söyledi.

Meclis’te kesin hesap komisyonu kuracaklarını, cumhurbaşkanının yedi yıl için sadece bir kez seçileceğini, Başbakan’ı yönetimde etkili hale getireceklerini, OHAL işlemlerinin yargı denetine bağlı olacağını, Hakimler ve Savcılar kurulunu kaldırarak iki kurul kuracaklarını ve Adalet Bakanı’nın kurullarda yer almayacağını belirten CHP’li Öztrak, “Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Tutuklamanın istisna olması ilkesi için gerekli tedbirleri alacağız. Anayasa Mahkemesi üyeliklerine hülle yoluyla atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. Kamu yönetiminin eşitlik, tarafsızlık, liyakat ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofisleri ve kurulları lağvedeceğiz” dedi.

SARAYLARI HALKIN YARARINA AÇACAĞIZ

Öztrak’ın ardından kürsüye çıkan DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı Ekonomi finans ve istihdam alanına dair atılacak adımlarını anlattı. Hayat pahalılığını sonlandıracaklarını, enflasyonla tavizsiz mücadele edeceklerini, kişi başı milli geliri beş yılda iki katına çıkaracaklarını, 5 milyon yeni istihdam yaratacaklarını ve yoksulluğu bitireceklerimi belirten Çanakçı, “Kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacak mevcut hesapları vadeleri dolduğunda kapatacağız” ifadelerini kullandı.

Hükümetin şatafat içerisinde kamu açığını halının altına süpürdüğünü belirten Çanakçı, “Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı sarayları halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığına kayıtlı uçakları satıp orman yangını için uçak alacağız. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarım için sulama projelerine kullanacağız” diye konuştu.

İYİ Partili Ümit Özlale ise, “Maalesef bu ülkede yoksulluğu azaltmayı değil onu yönetmeyi tercih eden bir iktidar var. Peki biz ne yapacağız? Yoksulluğu, fırsat eşitsizliğini, açlığı bu ülkenin hafızasından sileceğiz.” değerlendirmesini yaptı. İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapan Özale, "Biz kadını aşağılayan ve eve hapseden zihniyeti değiştireceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır!" şeklinde konuştu.

Millet İttifakı’nın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde öne çıkan bazı maddeler şöyle oldu:

•Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

•Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satarak elde edilen gelirle alınacak yangın söndürme uçaklarını orman yangınlarını söndürme filosuna dâhil edeceğiz.

•Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son vereceğiz.

•Cumhurbaşkanının tarafsızlığını güvence altına almak için bir dönem seçilebilmesi kuralını kabul edecek, görev süresini 7 yıl ile sınırlı tutacağız.

•Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiğinin kesilmesi kuralını düzenleyeceğiz.

•Görevi sona eren Cumhurbaşkanı’na görev sonrasında aktif siyaset yasağı getireceğiz.

•Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

•Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

•Mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlayacağız.

•KPSS sınavlarının sayısını artıracak ve sınavlardan ücret almayacağız.

•TBMM’de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kuracağız.

•Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi”ni kuracağız

•Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde ve dolambaçlı yollarla satışına ilişkin işlemleri idari ve hukuki denetime tabi tutacak, tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının sonuna kadar takipçisi olacağız.

•YÖK’ü kaldıracak, yüksek öğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek öğretimin planlanması ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız.

•Sakarya Tank Palet Fabrikasının tahsis işlemlerini hukuki mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz.

•Mevcut Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin tümünü teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız.

•Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen projeler için ulusal ve uluslararası tüm hukuki yolları kullanacak, gerekirse tahkim süreçlerini işletecek, varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsilini sağlayacağız.

•Kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz.

•Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız.

•Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız.

•Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapacağız. Türkiye’ye bir “tampon ülke” muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.

•Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vereceğiz.

•Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurtdışına çıkışta harç almayacağız.

•Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

•Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece “geri gönderme yetkisi” tanıyacağız. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son vereceğiz.