Google Play Store
App Store

30 psikolog ve psikiyatr, Türkiye'nin politik gidişatına ilişkin ortak bir açıklama yaparak imza kampanyası başlattı

Psikiyatr ve psikologlardan ortak açıklama: Zorbalığa ve savaşa hayır!

2. Anadolu Travma Çalışmaları konferansında bir araya gelen 30 psikolog ve psikiyatr, Türkiye'deki politik gidişatın kaygıyla izlendiğine dikkat çeken ortak bir açıklama yaptı.

"İktidarda aşırı güç yoğunlaşması, yasa ve kural tanımayan keyfi yönetim tarzı, hukuku ve hakikatleri kendine göre aşırı bükme, seçmen iradesini hiçe sayma ve muhaliflere saygısızlığın toplumun asgari güven ve adalet duygusunu ciddi derecede aşındırdığı" vurgulanan açıklamada, "Sahiden bir toplum olmak istiyorsak, çözülmek ve çürümek istemiyorsak, zorbalık ve savaşa sandıkta ve sandık dışında dur demeli, demokrasi ve barışı kurmalıyız" dendi.

"Sahiden bir toplum olabilmek için demokrasi ve barış istiyoruz! Zorbalığa ve savaşa hayır!" başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

Zorbalık ve savaşa sandıkta ve sandık dışında dur demeli, demokrasi ve barışı kurmalıyız.

"Biz aşağıda imzası bulunan psikolog, psikiyatr ve psikolojik danışmanlar olarak ülkemizin son dönemde içine girmiş bulunduğu politik gidişatı kaygıyla izliyoruz. Kamuoyunu ve yetkilileri bu kaygılarımız doğrultusunda uyarmak istiyoruz:

Birçok farklı kimliği, görüşü, tercihi, çıkarı barındıran, milyonlarca kişiyi içeren büyük insan gruplarının büyük kıyımlar ve yıkıcılıklar olmadan bir arada yaşayabilmesi kolay değildir. Bunun 21. yüzyıldaki tek yolu, bütün bu farklılıklara eşdeğerlilik zemininde saygı gösteren, siyasi rekabetin hukuki ve barışçıl çerçevesini kurup gözeten, tüm toplumun meşru kabul edebileceği asgari demokratik bir düzendir. Türkiye hiçbir zaman böylesi olgun demokratik bir ortama ulaşamamışken, son dönemde yaşananlar bizi bu hedeften daha da uzağa itmektedir.

Bir yandan iktidarda aşırı güç yoğunlaşması, yasa ve kural tanımayan keyfi yönetim tarzı, hukuku ve hakikatleri kendine göre aşırı bükme, seçmen iradesini hiçe sayma, muhaliflere saygısızlık, bütün bunlar toplumun asgari güven ve adalet duygusunu ciddi derecede aşındırmakta, toplumsal kutuplaşmayı sertleştirmekte, demokratik bir zemini imkânsız hale getiren bir gidişatın işaretleri olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumun genelinde endişe, öfke ve umutsuzluk gibi duygular kabarmaktadır.

Öte yandan yine son dönemde belli olmuştur ki, “Kürt meselesi”nin iki yıllık çatışmasızlık döneminde kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için gereken çerçeve ve mekanizmalar geliştirilememiş ve sonunda tekrar kanlı bataklığa geri dönülmüştür. Otuz yıldan uzun bir zamandır toplumumuza çok büyük kayıplar ve acılar yaşatan bu meselenin hala askeri yollarla çözülebileceğini sanmak büyük bir akıl ve vicdan tutulmasıdır. Savaştan medet ummak, şimdiye kadar bu yüzden fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak örselenmiş olan milyonlarca insanımızın yeniden örselenmesi ve onlara yeni milyonların katılması, toplumun bağlarının daha da gevşemesi ve artık birlikte yaşamak istemeyecekleri çok karanlık bir noktaya doğru sürüklenmesi demektir. Eğer bu sonuç istenmiyorsa, meselenin eşitlik, özgürlük, adalet temelinde barışçıl siyasi çözümünden başka bir yolumuz yoktur.

Sahiden bir toplum olmak istiyorsak, çözülmek ve çürümek istemiyorsak, birbiriyle güçlü biçimde bağlantılı bu iki temel meseleyi artık çözmek zorundayız. Zorbalık ve savaşa sandıkta ve sandık dışında dur demeli, demokrasi ve barışı kurmalıyız.

Tüm kamuoyunu demokrasi ve barışı her alanda aktif olarak sahiplenmeye çağırıyoruz, çok geç olmadan!"

İlk imzacılar

1- Alper Hasanoğlu (Uzm. Dr.)

2- Ayça Gürdal Küey (Psikanalist, Uzm. Dr.)

3- Ayten Zara (Doç., İst. Bilgi Üniv.)

4- Bilge Selçuk (Doç., Koç Üniv.)

5. Burhanettin Kaya (Prof., Gazi Üniv.)

6- Cem Kaptanoğlu (Prof., Osmangazi Üniv.)

7- Doğan Şahin (Prof., İstanbul Üniv.)

8- Elif Çelebi (Yrd. Doç., İst. Şehir Üniv.)

9- Erdoğan Özmen (Uzm. Dr.)

10- Ersin Aslıtürk (Dr. Psk., Ottawa Üniv.)

11- Gonca Soygüt (Prof., Hacettepe Üniv., emekli)

12- Güler Fişek (Prof., Boğaziçi Üniv., emekli)

13- Hale Bolak Boratav (Prof., İst. Bilgi Üniv.)

14- Hakan Atalay (Doç., Yeditepe Üniv.)

15- Melek Göregenli (Prof., Ege Üniv.)

16- Metehan Irak (Doç., Bahçeşehir Üniv.)

17- Murat Paker (Yrd. Doç., İst. Bilgi Üniv.)

18- Nilüfer Erdem (Psikanalist, İst. Bilgi Üniv.)

19- Nuray Karancı (Prof., ODTÜ)

20- Peykan Gökalp (Prof., İst. Bilgi Üniv.)

21- Raşit Tükel (Prof., İstanbul Üniv.)

22- Selçuk Candansayar (Prof., Gazi Üniv.)

23- Serra Müderrisoğlu (Doç., Boğaziçi Üniv.)

24- Tamer Aker (Prof., Kocaeli Üniv.)

25- Timuçin Oral (Prof., emekli)

26- Türkay Demir (Prof., İstanbul Üniv.)

27- Ufuk Sezgin (Prof., İstanbul Üniv.)

28- Yankı Yazgan (Prof., Marmara Üniv., emekli)

29- Yavuz Erten (Psikanalist, İst. Bilgi Üniv.)

30- Zeynep Çatay (Yrd. Doç., İst. Bilgi Üniv.)

Kampanyaya katılım çağrısı

Açıklamada "Tüm ruh sağlığı çalışanlarını aşağıdaki link üzerinden bu kampanyayı desteklemeye çağırıyoruz!" dendi.

KAMPANYAYI İMZALAMAK İÇİN TIKLAYINIZ