birgün

17° AÇIK

ÇALIŞMA YAŞAMI 02.10.2021 08:29

PTT tesisleri BTK’ye mi devredilecek?

PTT tesisleri BTK’ye mi devredilecek?

İBRAHİM DAMATOĞLU
Haber-Sen Genel Sekreteri

Asırlık kurumumuz PTT’nin değerleri ellerimizden birer birer kayıp gidiyor. İlk olarak Ocak 2021 tarihinde Antalya’nın en değerli sahillerinden olan Lara’da bulunan PTT Lara Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin satışı gündeme geldi. İhale, katılımcı çok olduğu için iptal edilmişti. Ayrıca tesisin satışa çıkartılması kamuoyunda da tepkilere neden olmuştu. Şimdi söz konusu Lara tesisimiz ile birlikte İstanbul’da PTT’ye ait paha biçilmez maddi değeri olan Dragos Tesisi ve Acıbadem PTT Tesisi, Bursa’da bir PTT mülkü Bilişim Teknoloji Kurumuna (BTK) devrediliyor iddiası var. Üstelik rayiç bedellerle devirler yapılıyor iddiası söz konusu. PTT yönetimi kamuya ait bu değerlerini hangi gerekçeyle PTT iştiraki şirketler aracılığı ile elinden çıkartıyor bilemiyoruz.

Yakın bir zamanda da yıllardır kendi çalışanları ve mutfakları ile hizmet gördüğü PTT yemekhanelerinin işletilmesi de PTT tarihinde ilk defa yandaş özel sektöre tüm yemekhane mutfak envanteri ile devredilmiş olup, henüz yeni yemekhaneleri işletmeye başlayan şirket hakkında ülkenin birçok yerinden gerek yemek kalitesi, gerekse ücret tarifeleri hakkında yakınmalar gelmeye de başladı. Yemekhanelerde görev gören onlarca aşçı, hizmetli, vb. unvanlarda çalışan emekçiler de mağdur edilmiş oldu.

PTT TESİSLERİ VİRANEYE ÇEVRİLDİ

Türkiye Varlık Fonu’na devrolduktan sonra birçok usulsüzlüklerin yaşandığı bunun yanında 2019 ve 2020 yıllarını zarar ile kapatan PTT yönetimi şimdi de elindeki değerleri bir hiç uğruna feda etmektedir. Bu tip uygulamalar ile PTT yönetimi Sayıştay raporlarına da yansıyan zararlarının kapatılmasını mı hedeflemektedir? Antalya’nın en güzel yerinde plaja sıfır ve değerli bir tatil bölgesinde bulunan, 16 bin 830 metrekare arsa alanı ve 5 bin 515 metrekare kapalı alanı bulunan PTT Lara Eğitim ve Dinlenme Tesisi binası ve kurumun diğer değerlerinden olan PTT Dragos Tesisi ile Acıbadem PTT Tesisi ve diğer tesisleri PTT’nin Anonim Şirket yapılanmasından sonra hızla bakımsız bırakılarak atıl duruma getirildi. Söz konusu eğitim ve dinlenme tesisleri haricinde ülkenin çeşitli bölgelerinde ki birçok PTT tesisi virane bir şekilde bakımsız olarak halen kapalı tutulmaktadır.

Yıllarca, PTT emekçilerinin farklı coğrafyalardan gelerek aileleri ile ekonomik tatiller ve eğitimler gerçekleştirdiği kurumun güzide tesislerinden birisi olan Lara PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisi ve diğer tesislerimiz aynı zamanda emekçilerin sosyalleşmelerini, kuruma olan aidiyet duygularının artmasını sağlıyordu. Tesislerimiz, eksik personelle iş yükü altında ezilen, her geçen gün daha fazla evrak, posta dağıtmaları için baskı yapılan, mobbinge maruz kalan PTT emekçilerinin nefes alabileceği, stres atabileceği, böylesine bir zamanda mutlu olabilecekleri ve ekonomik olarak aileleri ile birlikte dinlenecekleri, zaman zaman kurum içi eğitimlerini alabilecekleri yerlerdir. Böylesine değerli tesislerin peşkeş çekilmesi, haraç mezat elden çıkartılması 181 yıllık kuruma karşı ağır bir sorumsuzluk. Sosyal devlet anlayışına da aykırıdır. PTT emekçilerinin özellikle pandemi sürecinde açlık ve ölüm arasında sıkıştığı, insan, toplum, doğa ve değerler için yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu sistemi değiştirmek, her şeyden önce kurumlarımızda liyakatı esas almak için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Antalya Lara’daki böylesine güzel plaj yapılaşmaya açılacak, sahil şeridindeki diğer kamu tesislerinin de satışının önü açılabilecektir. Diğer yandan İstanbul’daki değeri ölçülemeyen tesisler de sermayeye peşkeş çekilecektir. Kamuya ait tüm bu değerlerin peşkeş çekilmesine KESK’e bağlı Haber-Sen olarak karşıyız. PTT yönetiminin emekçilerin yıllarca istifade ettiği ve anonim şirket süreciyle birlikte ise atıl duruma getirdiği ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan bu tip tesisleri bırakın peşkeş çekmeyi, derhal tadilattan geçirerek eski günlerdeki gibi kurumda bir bütünlüğü sağlayıp sosyal devlet anlayışı ile çalışanına değer veren yapıya bürünmesini istiyoruz. Bir kez daha PTT yönetimine kurumun değerlerinin elden çıkartılması kararından derhal geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz.

ANAYASA’NIN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI

Kamu kurumları bünyesinde bulunan taşınmazlar kurumun asli faaliyetlerinde ve kurum çalışanlarının eğitim ve sosyal ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olup, bu taşınmazların devir adı altında özelleştirilme kapsamına alınması, Anayasa’nın 2. ve 5. ayrıca devamı bazı maddelerinde başta sosyal hukuk devleti olmak üzere emekçilerin sosyal ve ekonomik haklarının korunmasına yönelik emredici hükümlerine de aykırıdır.

Bizler KESK Haber-Sen olarak, kamuya ait tüm bu değerlerin peşkeş çekilmesine karşıyız. Aksine bu tip sosyal tesislerin sayılarının da artırılarak bir an önce aktif hale getirilmesini talep ediyoruz. Bu yapıldığı takdirde, emekçilerin kuruma bakışı değişecek, aidiyet duygularını artıracak, ekonomik tatil ile aileleriyle birlikte dinlenebilecek, özel otellere ödenecek ücretlere gerek kalmadan kendi tesislerimizde PTT’nin uyguladığı eğitimleri görebilecek ve her şeyden öte kamusal alanlarımız ve tesislerimizin değerine sahip çıkılmış olacaktır.

Daha iyi bir dünya, daha iyi bir çalışma hayatı için mücadele veriyoruz. Nitelikli kamusal hizmet ve demokratik yaşam için, dayanışma ile halkın kurumu olan PTT’ye her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, aydınlık yarınlarımızı daha sağlam örerek sahipleneceğiz. Muktedirlerin kurumumuzun değerlerini peşkeş çekmesine, yandaş tutumlarına karşı mücadelemizi her ortamda büyüterek devam edeceğiz.