birgün

16° AZ BULUTLU

SİYASET 04.04.2020 07:00

Rant ve talan hırsı salgın dinlemiyor: İBB’nin itirazına ret!

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin ülkenin simge yapılarından olan tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki ihaleden elenmesine ilişkin açtığı iptal davasını reddetti

Rant ve talan hırsı salgın dinlemiyor: İBB’nin itirazına ret!

Uğur ŞAHİN

İSTANBUL 11. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elendiği Haydarpaşa ile Sirkeci garlarının kiralama ihalesine ilişkin başvuruyu görüştü. İdare Mahkemesi ‘oy çokluğuyla’ aldığı karar ile İBB’nin açtığı iptal davasını reddetti. 4 Mart’ta verilen karar taraflara dün tebliğ edilirken, İBB’nin dosyayı Danıştay’a taşıyacağı öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ülkenin simge yapılarından olan tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ‘atıl durumdaki’ depo sahalarını kimi etkinliklerinde kullanılmak için 4 Ekim 2019’da 15 yıllığına kiralamak için ihaleye çıkardı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Caydırıcı olur” diyerek, İBB’nin ihaleye katılmasını ‘uygun’ bulmadı. Dört teklifin sunulduğu ihalede, sona AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde olduğu Okçular Vakfı’nın bir dönem genel müdürlüğünü yapan, eski İBB çalışanı Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ile İBB’nin iştirak şirketlerinden oluşan konsorsiyum kaldı. İhalede 10 bin TL’lik sermayeye sahip Hezarfen Danışmanlık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu ise aylık 100 bin TL teklif sundu. Ardından ihale komisyonunun tarafları ‘pazarlığa’ davet etmesi beklenirken, 18 Ekim 2019’da ihale gerçekleştirildi. İhaleye davet bile edilmeyen İBB’ye elendiği ‘yazılı olarak’ bildirilirken, ihaleyi Hezarfen Danışmanlık aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin elenme nedenlerinden birisinin sözleşmede “müştereken ve müteselsilen” yerine “ortaklaşa ve birlikte” ibaresinin kullanılması olarak gösterilirken, İBB konuyu yargıya taşıdı.

İBB yaptığı başvuru ile ihale dışı bırakılmalarının hukuksuz olduğunun altını çizdi, dava konusu işlemin iptalini talep etti. Davalı TCDD’den yapılan savunmada ise İBB’nin konsorsiyuma dair iş deneyim belgesi sunulmadığı belirtilerek, davanın reddi istendi: “Ortak girişim olarak teklif verenler, işin yürütümünde tamamını müştereken ve müteselsilen yerine getireceklerinden, ortaklaşa ve birlikte kavramının müştereken ve müteselsilen kavramını karşılamadığı, sadece müştereken kavramının karşılığı olduğu, dolayısıyla ortak girişim olarak teklif verenlerin sorumluluktan kaçınmalarına yol açabileceği, ortaklaşa ve birlikte sorumluluk ifadesinin ise, müteselsil sorumluluğun karşılığı olmayıp, müşterek sorumluluğun karşılığı olduğu…”

USULSÜZ İHALE HUKUKA UYGUN GERÇEKLEŞMİŞ!

Başvuruyu görüşen İstanbul 11. İdare Mahkemesi, davayı reddetti. ‘Oyçokluğuyla’ alınan 4 Mart tarihli kararda, şu ifadelere yer verildi: “18.10.2019 tarihli gerçekleştirilen ihalenin de hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüşse de; savunma dilekçesi eki belgelerin incelenmesinden; ihaleyi kazanan şirketin gerekli şartları taşıdığı ve ihalenin usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından dava konusu ihalede hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, Kamu İhale ve Devlet İhale Kanununa tabi olmayan dava konusu ihalenin TCDD Taşınmaz Kira Yönetmeliğine ve Kamu İhale Hukukuna Egemen Olan Temel İlkelere uygun olarak gerçekleştirildiği ve ortak girişimi oluşturan tüm ortakların ayrı ayrı iş deneyim belgesi sunması gerekirken, ortak girişim teklif verenlerden sadece İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş tarafından iş deneyimine ait belge sunulduğu ancak diğer davacılar tarafından iş deneyim belgesinin sunulmadığı sabit olup davacılar tarafından hükümleriyle ilgili herhangi bir tereddütün bulunmadığı okunup imzalanmak suretiyle kabul edilen şartnameye göre tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır.”

‘ÇOK MANİDAR’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: “Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay’a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.”

BİR HAKİM ŞERH DÜŞTÜ: İLAN İLE ŞARTNAME ÇELİŞKİLİ

İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin bir üyesi ise karar şerh düştü. Söz konusu hâkim, ihale ilanı ile ihale dökümanı arasında çelişki bulunduğunu belirterek, ‘karşı oyunda’ şu ifadelere yer verdi: “İlan ile şartname arasında çelişki nedeniyle şartnamede meydana gelen muğlaklığın bu ilkeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda, ihale ilanı ile şartnamenin hükümlerinin birbiriyle tutarlı olmadığından ihale dokümanında muğlaklık bulunması nedeniyle saydamlık ve rekabet ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle dava konusu işlemlerin tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluğun oylarıyla makbuliyet kazanan karara katılmam mümkün olmamıştır.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız