Google Play Store
App Store

Red+Enstitü Kolektifi: Red+Enstitü egemen sınıfların ve sermayenin emrine amade olmayan bir düşünsel faaliyet alanı olarak büyük önem taşıyor

Red+Enstitü geliyor!

BARIŞ SARIKAŞ

Üç sene önce yola çıkan Redaksiyon Dergi, bir adım daha atarak Red-Enstitü Kolektifi'ni kuruyor. Yeni bir tartışma ve üretim zemini hazırlayacak olan Red-Enstitü Kolektifiyle, enstitünün kuruluş sürecini, amacını ve hedeflerini konuştuk.

>> Redaksiyon’un öyküsünden başlayalım...
Redaksiyon ilk sayısını ‘ve tarih yürüyor’ kapağı ile 30 Mart 2013’te çıkardı. ‘Ve tarih yürüyor’, ülkemizde gelişen HES eylemleri, TEKEL direnişi gibi hareketlerle, dünyada yükselen isyan hareketlerinden ilhamını alarak, bu mücadelelerin parçası olma gayesiyle yola çıktı. Gezi Direnişi’nin ardından da ‘yaşasın bağzı şeyler’ kapağıyla 3.sayımızı çıkardık. Gezi sonrasında, isyanın izini sürmeye, bu izleri taze tutmaya, çoğaltmaya ve toplumsal muhalefetin bu doğrultuda gelişmesine kendi bulunduğumuz alandan katkı vermeye çalıştık. Çalışmalarımız, kolektif bir çabayla giderek çoğaldı. 16.sayısını hazırladığımız bir dergiden daha fazlası oldu artık Redaksiyon. Red+Enstitü bunun bir ifadesi.

>> Red+Enstitü neden kuruldu?
Liberalizmin, sol-liberal eğilimlerin ve radikal demokrasinin siyasal alanda ve akademide etkinlik kazandığı, bu fikri dağınıklığın toplumsal muhalefette de önemli bir parçalanmaya neden olduğu bir dönemden geçiyoruz. Red+Enstitü, bu anlamda ideolojik bir mevzi alanı olma iddiasıyla ortaya çıktı. Redaksiyon, yola çıkışından itibaren bir tartışma platformu olarak bu anlamda bir arayış içerisindeydi zaten. Red+Enstitü, bu birikimin ve arayışın sonucu olarak ortaya çıktı diyebiliriz.Red+Enstitü egemen sınıfların ve sermayenin emrine amade olmayan bir düşünsel faaliyet alanı olarak büyük önem taşıyor.

>> Red-Enstitüsü’nün nasıl bir yapılanması olacak, neler yapmayı planlıyor?
Red+Enstitü, toplumsal muhalefetin, akademik ve siyasal alanı birbirinden koparmadan, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri Marksist yöntem doğrultusunda incelemeyi hedefliyor. Marksizmi ve 21.yüzyılın Sosyalizmi tartışmalarını gündeme alan Red+Enstitü bu noktada 21.Yüzyılda Kurucu Fikirler Sempozyumu ile başlattığı adımlarını daha da yoğunlaştırarak, sistematik hale getirecek.
Redaksiyon’un düzenlediği sempozyumları daimi kılmayı planlıyoruz. Önümüzde iki önemli sempozyum var. 05 Mart Cumartesi günü Ankara’da Mimarlar Odasında “21. Yüzyılda Emperyalizm, Savaş ve Ortadoğu” sempozyumunu düzenliyoruz. 16 Nisan Cumartesi günü ise, geçen Ocak ayında kaybettiğimiz önemli bir teorisyen olan Wood anısına “Marksizm Mücadelesinde Bir Kadın: Ellen M. Wood” sempozyumu ile yolumuza devam ediyoruz. Marksizm, sınıf ve siyaset alanında bu tip etkinliklerimizin devamı gelecek.

Bahar döneminde siyaset okumalarımız Galip Yalman, Cem Eroğul, Necmi Erdoğan, Ali Murat Özdemir, Fevziye Sayılan, Mehmet Yetiş, Fatih Yaşlı, Cenk Saraçoğlu, Selçuk Candansayar, Yasin Durak, Tülin Öngen gibi değerli akademisyenlerle sürecek.

Red-Kitaplığımız da büyüyor. Daha önce Red-Kitap serisinden çıkan Tülin Öngen’in “Türkiye’nin Son 10 Yılına Sınıfsal Bakış” çalışması Hayri Kozanoğlu, Fatih Yaşlı, İbrahim Varlı gibi isimlerin çalışmalarıyla devam edecek.

Red-Enstitü akademik alana daha ciddi bir müdahale için hakemli akademik dergiyi önemsiyor. Marksizmi ve 21. yy. sosyalizm tartışmalarının kuramsal bir olgunluğa ulaşması için böyle bir derginin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel faaliyetlerimizi uluslararası alana da taşıyacağız; bunun için önemli düşünürlerin de yer alacağı uluslararası katılımlı etkinler düzenlemeyi planlıyoruz.